Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 48. sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

23. jun 2017.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Na današnjoj sjednici, članovi Savjeta Agencije upoznati su sa postupkom protpune provjere podataka iz izvještaja o imovini i prihodima državnih službenika koji imaju obavezu podnošenja izvještaja, metodom slučjanog uzorka.

Nakon prezentiranog postupka na primjeru službenice Uprave carina, konstatovano je da se provjera podataka vrši u skladu sa Zakonom o sprječavanju korupcije i da su u okviru Informacionog sistema ASK, obezbijeđeni uslovi za siguran pristup podacima koji se provjeravaju.

Provjera je izvršena upoređivanjem podataka iz Imovinskog kartona koji je generisan na osnovu dostupnih podataka iz Registra relevantnih državnih organa dostupnih Agenciji elektronskim putem, i to: Poreske uprave, Uprave za nekretnine, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva saobraćaja i pomorstva, kao i na osnovu dostavljenih podataka Komisije za hartije od vrijednosti.

Članovi Savjeta su upoznati da Registar funkcionera i državnih službenika, sadrži pojedinačne elektronske dosijee svih obveznika podnošenja izvještaja, koji, pored pored broja funkcija i podnijetih izvještaja, obuhvata i podatke o poklonima, sponzorstvima, donacijama, eventualnim postupcima i kršenju zakona, kao i donacijama političkim subjektima.

Članovi Savjeta su informisati da od ukupno 1158 državnih službenika koji imaju obavezu posnošenja redovnih godišnjih izvještaja, njih 1111 su predali redovan godišnji izvještaj. Saglasnost za pristup bankovnim računima dalo je 837 ili 75% državnih službenika koji imaju obavezu podnošenja izvještaja. Protiv 47 državnih službenika su pokrenuti prekršajni postupci zbog nedostavljanja izvještaja, dok za sada nema pokrenutih postupaka zbog netačnih i nepotpunih podataka.

Novosti