Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 46. sjednice Savjeta agencije za sprječavanje korupcije

26. maj 2017.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Današnja sjednica Savjeta Agencije je bila posvećena Planu razvoja Informacionog sistema ASK za 2017. godinu.

Nakon sagledavanja postignutih rezultata, kao i planiranih aktivnosti u 2017. godini, konstatovano je da su u dosadašnjem periodu postignuti mjerljivi rezultati, i da se aktivnosti sprovode u skladu sa Planom rada ASK, u dijelu razvoja Informacionog sistema. Uspostavljen je visok nivo opremljenosti Agencije sa računarskom opremom, kao i visok nivo informacione bezbjednosti.

Savjet je utvrdio prioritete za naredni period, u cilju potpunog zaokruživanja Informacionog sistema, između ostalog, u dijelu uvođenja novih analitičkih modula u svim oblastima rada Agencije, pojednostavljivanje aplikacije za prijavu korupcije, i dr. 

Takođe, Savjet je inicirao redizajn Web strane, radi unaprijeđenja struktuiranosti i jednostavnijeg pristupa publikovanim podacima.

Novosti