Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 42. sjednice Savjeta ASK

Usvojen Izvještaj o radu Agencije za 2016. godinu
24. mart 2017.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Savjet Agencije za sprječavanje korupcije je na današnjoj sjednici usvojio Izvještaj o radu Agencije za 2016. godini.

Izvještaj sadrži podatke o svim sprovedenim aktivnostima ASK u 2016, koje su bile predviđene strateškim ciljevima iz godišnjeg Plana rada Agencije. ASK je u potpunosti realizovala Plan rada za 2016. godinu i postigla mjerljive rezultate u svim oblastima koje spadaju u njenu nadležnost.

U toku 2016. godine, jedan od prioriteta u radu Agencije bilo je puno sprovođenje odredbi Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja. Uspješno je sprovedena kontrola finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja za izbore za poslanike u Skupštini Crne Gore i izbore za odbornike u skupštinama opština Kotor, Budva, Andrijevica i Gusinje u oktobru 2016, kao i za izbore koji su u aprilu 2016. održani u Tivtu.  Agencija je dosljedno i neselektivno sprovela sve zakonske obaveze i time bitno doprinijela jačanju transparentnosti izbornog procesa i sprečavanju eventualnih zloupotreba javnih resursa u predizborne svrhe.

U okviru kampanje za parlamentarne izbore je izvršena kontrola poštovanja zabrana, ograničenja i obaveza propisanih Zakonom u 11 opština, 5 ministarstava i 21 ustanovi, preduzeću ili pravnom licu (ukupno 226 potrošačkih jedinica) i 16 političkih subjekata na lokalnom i državnom nivou.

Zahvaljujući proaktivnom djelovanju ASK, institucije su u 2016. objavile: 2.293 analitičke kartice, 4.122 informacije o putnim nalozima, 197 izvještaja o socijalnoj pomoći, 190 izvoda iz državnog i lokalnih trezora, sa podacima o potrošnji državne i lokalnih budžetskih rezervi, 1.786 Odluka o zapošljavanju. Dostavljeno je 87 izvještaja političkih subjekata o redovnom radu, 162 petnaestodnevna izvještaja političkih subjekata o prilozima pravnih i fizičkih lica, 55 Izvještaja o porijeklu, visini i stukturi prikupljenih i utrošenih sredstava iz javnih i privatnih izvora u toku izborne kampanje. Izvršene su ukupno 8892 kontrole dostavljenih izvještaja, 361 kontrola poštovanja zabrana i ograničenja propisanih Zakonom.

Agencija je dala 185 Mišljenja u vezi sa sprječavanjem sukoba interesa javnih funkcionera. Nakon datih Mišljenja i sprovedenih upravnih postupaka, 75 javnih funkcionera podnijelo je ostavke na javne funkcije, a organi vlasti razriješili su 26 javnih funkcionera.

Ukupno 4.409 javnih funkcionera, kao i 1.228 državnih službenika dostavilo je izvještaje o prihodima i imovini za 2015/2016. U 2016. provjerena su ukupno 1.473 izvještaja javnih funkcionera, kao i 174 izvještaja državnih službenika. Inicijalnom provjerom nepravilnosti su utvrđene kod 49 javnih funkcionera i 25 državnih službenika zbog prijavljivanja netačnih i nepotpunih podataka. Agencija je u 2016.uputila 263 zahtjeva za pokretanje upravnog postupka. Okončana su 224 predmeta i donijete 224 odluke i zaključka. Preostalih 39 postupaka je u toku i biće okončani u prvom kvartalu 2017, navodi se u Izvještaju o radu.

Agenciji za sprječavanje korupcije je u 2016. podnešeno 56 prijava zbog sumnje na ugrožavanje javnog interesa koje ukazuje na postojanje korupcije. S tim u vezi, od navedenog broja prijava, njih 10 je u skladu sa zakonom proslijeđeno nadležnim tužilaštvima, na osnovu  sumnje o postojanju krivičnog djela za koje se goni po službenoj dužnosti. 18 prijava je Agencija ustupila drugim organima na dalju nadležnost. U radu kod Agencije je ostalo 28 prijava zviždača. U 2016. godini je od tog broja okončano 14 postupaka i donijeto šest Mišljenja po prijavama zviždača, dok  su u osam slučajeva postupci okončani službenom zabilješkom, jer prijave nisu sadržale neophodne zakonske elemente, ili su anonimno podnijete bez dovoljno podataka potrebnih za pokretanje postupka.  Ostali postupci su u toku. Agencija je prošle godine primila i 9 zahtjeva za zaštitu zviždača, na osnovu kojih je donijela sedam Mišljenja, od kojih je u tri slučaja utvrđeno postojanje štete ili mogućnosti za nastanak štete zbog podnošenja prijave.

U Izvještaju o radu se navodi da je tokom 2016. godine imenovano 669 menadžera integriteta, usvojeno 665 planova integriteta i urađene 64 preporuke za unapređenje planova integriteta.

Odsjek za pokretanje prekršajnih postupaka i izdavanje prekršajnih naloga je u 2016. godini podnio 807 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka nadležnim sudovima za prekršaje. Od tog broja, 435 zahtjeva se odnosilo na kršenje odredbi Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, a 372 na kršenje odredbi Zakona o sprječavanju korupcije.  Riješeno je 696 predmeta iz  oblasti sukoba interesa i finansiranja političkih partija sa izrečenim novčanim kaznama u ukupnom iznosu od 94.072 €. Preciznije,u oblasti finansiranja političkih partija riješeno je 70 predmeta i izrečene novčane kazne u iznosu od 11.235 €, dok je u oblasti sukoba interesa riješeno 626 predmeta (270 iz 2016. i 356 predmeta iz 2015. godine) i izrečene novčane kazne u iznosu od 82.837 €. Agencija je podnijela i 56 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv organa koji nijesu u roku usvojili Plan integriteta. Održana su 53 ročišta, na kojima su izrečene novčane kazne u iznosu od 11.280 €, kao i opomene za 14 organa vlasti. U oblasti zviždača Agencija je nadležnim sudovima podnijela dva zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka protiv organa vlasti, a sudski postupci su u toku.

Usvojen Finansijski izvještaj za 2016. godinu

U Finansijskom izvještaju ASK za 2016. godinu, Budžet Agencije za sprječavanje korupcije za 2016. godinu je, nakon preusmjeravanja, iznosio 1.387.768,46 €, dok je izvršenje 1.166.573,41 €.

U Izvještaju je navedeno da procenat izvršenja budžeta u odnosu na plan iznosi 84,06%.

Izborna kampanja za izbor odbornika u SO Herceg Novi

Savjet se upoznao i sa aktivnostima koje je Agencija za sprječavanje korupcije sprovela u nastavku praćenja izbornog procesa za izbor odbornika u SO Herceg Novi.

Službenici Agencije su započeli terenske kontrole u toj Opštini, u skladu sa Planom kontrole i nadzora. Prošle sedmice su subjekti kontrole bile budžetske jedinice u okviru Opštine Herceg Novi.

Kontrolom je utvrđeno da u prethodnom periodu nije bilo nepravilnosti, i date su preporuke za nastavak dosljednog poštovanja odredbi Zakona koje se odnose na zabrane i ograničenja u toku izborne kampanje.

Ovlašćeni službenici će u narednom periodu nastaviti sa terenskim kontrolama organa vlasti i političkih subjekata u toj Opštini.

Novosti