Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 41. sjednice Savjeta ASK

10. mart 2017.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Savjet je na današnjoj sjednici razmatrao aktivnosti koje je Agencija za sprječavanje korupcije sprovela u nastavku praćenja izbornog procesa za izbor odbornika u SO Nikšić i za izbor odbornika u SO Herceg Novi.

Nakon analize i sagledavanja svih sprovedenih aktivnosti Agencije, konstatovano je  da je Agencija u potpunosti realizovala Plan kontrole i nadzora, i redovno sprovodila aktivnosti u cilju pune kontrole sprovođenja i poštovanja zakona u izbornoj kampanji. Konstatovano je da:

  • su organi vlasti ispunili sve zakonom propisane obaveze, odnosno poštovali propisane zabrane i ograničenja,
  • nije bilo podnijetih prekršaja ili drugih preduzetih mjera prema političkim subjektima ili organima vlasti,
  • nije bilo podnijetih prijava građana, nevladinog sektora i druge zainteresovane javnosti,
  • nijesu uočene zloupotrebe javnih resursa u izbornoj kampanji.

Savjet je na današnjoj sjednici upoznat i sa Planom kontrole i nadzora za izbor odbornika u SO Herceg Novi, koji su zakazani za 7. maj 2017. godine.

Plan je izrađen uz prethodnu analizu donijetih odluka, mišljenja, izvještaja i drugih akata Agencije, kao i izvještaja drugih institucija i organizacija koji se odnose na kontrolu i rad političkih subjekata i izbornih kampanja.

Kad su u pitanju članovi Zakona, posebno će biti praćeno i kontrolisano sprovođenje i poštovanje člana 29 i 33 Zakona, odnosno socijalna davanja organa vlasti, kao i zapošljavanje u izbornoj kampanji. Takođe, ovim planom su planirane i kontrole na terenu, gdje će biti izvršen neposredsan uvid u dokumentaciju organa vlasti.

Kad su u pitanju politički subjekti, Agencija će redovno kontrolisati aktivnosti i rad svih političkih subjekata, posebno kad je u pitanju prikupljanje priloga, obračun nenovčanih priloga i njihovo plaćeno medijsko oglašavanje, odnosno vršiti kontrolu prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju.

Savjet usvojio Pravila o dopunama Pravila o radu ASK u dijelu sprječavanja sukoba interesa

Na osnovu člana 88 ZSK, Savjet je usvojio Pravila o dopunama Pravila radu ASK u dijelu sprječavanaj sukoba interesa, koji sadrže razrađene odredbe koje se odnose na podatje javnih funkcionera koji predstavljaju bankarsku tajnu.

Takođe, Savjet je odlučio da u radu Radne grupe za iniciranje izmjena Zakona o sprječavanju korupcije i Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, ispred Savjeta učestuje Radule Žurić, član Savjeta ASK.

Novosti