Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 40. sjednice Savjeta ASK

24. februar 2017.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

U nastavku praćenja izbornog procesa za izbor odbornika u SO Nikšić, Savjet je na današnjoj sjednici razmatrao način sprovođenja Plana kontrole i nadzora u tom izbornom procesu.

U izvještajnom periodu, ovlašćeni službenici su vršili nadzor nad punom primjenom Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja od strane organa vlasti i političkih subjekata. Konstatovano je da su svi obveznici ispunili propisane obaveze.

Pet političkih subjekata obavijestilo Agenciju o otvaranju posebnih žiro računa za izbornu kampanju i o određivanju odgovornih lica za namjensko trošenje sredstava, ali su samo dva poitička subjekta podnijela izborne liste – Demokratska partija socijalista i Socijaldemokrate Crne Gore, dok su ostali naknadno informisali Agenciju da neće učestvovati u izbornoj kampanji. Petnaestodnevni izvještaji o prilozima u toku izborne kampanje redovno se dostavljaju i objavljuju na internet stranici Agencije.

Opština je u skladu sa Zakonom, uplatila 20% od opredijeljenih sredstava za izbornu kampanju za dva politička subjekta, u iznosu od po 4.149,37€. Preostali dio sredstava će biti raspodijeljen srazmjerno broju osvojenih mandata.

U narednom periodu biće izvršena kontrola finansiranja, odnosno prikupljenih i utrošenih sredstava političkih subjekata koji učestvuju u izbornom procesu.

Kako su 23. februara 2017. godine, raspisani izbori za odbornike u SO Herceg Novi, Savjet je odlučio da nastavi sa dobrom praksom izvještavanja o sprovedenim aktivnostima kontrole i nadzora u izbornoj kampanji.

Savjet donio Plan rada ASK za 2017. godinu

Na osnovu Zakona o sprječavanju korupcije i Statuta Agencije za sprječavanje korupcije, Savjet je, na predlog direktora Agencije, donio Plan rada Agencije za sprječavanje korupcije za 2017. godinu, sa usvojenim izmjenama.

Plan sadrži 13 strateških ciljeva, po oblastima rada Agencije, kao i aktivnosti kojima su konkretizovani strateški ciljevi. Utvrđen je vremenski okvir njihove realizacije, učesnici u realizaciji, kao i odgovorna lica. 

U odnosu na Zahtjev NVO “MANS” za pokretanje postupka utvrđivanja povrede odredbi Zakona o sprječavanju korupcije članice Savjeta Vanje Ćalović Marković, Savjet je zaključio da će o istom raspravljati nakon okončanja postupka, kada se stvore procesni uslovi, u skladu sa zakonom.

Novosti