Agencija za sprječavanje korupcije

Predsjednica Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije održala radni sastanak sa ambasadorom Narodne Republike Kine

17. novembar 2016.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Danas je predsjednica Savjeta ASK, Goranka Vučinić, održala radni sastanak sa ambasadorom NR Kine u Crnoj Gori, Nj.E. g-dinom Cui Zhiwei i njegovim zamjenikom g-dinom Zhang Xiangom.

Cilj sastanka je bio utvrđivanje modaliteta za nastavak saradnje dvije zemlje u oblasti sprječavanja korupcije, imajući u vidu prvu godinu rada Agencije, kao i predstavljanje novog institucionalnog i zakonodavnog okvira u ovoj oblasti.

Predsjednica Savjeta Agencije je predstavila nadležnosti i organizaciju rada Agencije i inicirala nastavak saradnje sa kineskim institucijama koje se bave pitanjem prevencije korupcije. Navela je da je borba protiv korupcije u Crnoj Gori jedan od prioritetnih zadataka sve tri grane vlasti. Istakla je da se posebno ulažu napori za sprovođenje efikasnih mjera za prevenciju korupcije, jačanje javne svijesti o značaju borbe protiv korupcije i promociju etičkog ponašanja. 

Ambasador je, između ostalog, pohvalio rezultate koje je Crna Gora postigla u oblasti borbe protiv korupcije, što je prepoznato kroz brojne ekonomske, kulturne, infrastrukturne i druge projekte koji se realizuju u saradnji dvije zemlje. Naveo je da je prevencija korupcije izuzetno važna u efikasnoj borbi protiv te pojave, i u tom smislu iskazao je zadovoljstvo inicijativom za nastavak saradnje relevantnih institucija, koja će se ogledati u obnavljanju memoranduma o saradnji i neposrednoj saradnji dvije istitucije, posebno u dijelu obuka  zaposlenih u Agenciji, shodno njenim nadležnostima.

Predsjednica Savjeta je na kraju radnog sastanka izrazila zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom i međusobnom podrškom Uprave za antikorupcijsku inicijativu i Komisije za sprječavanje sukoba interesa, čije je poslove od 1. januara 2016. godine preuzela ASK, sa Ministarstvom za nadzor NR Kine, na osnovu Memoranduma o saradnji zaključenog 2013. godine.

Novosti