Agencija za sprječavanje korupcije

Održana 45. sjednica Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

11. maj 2017.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Na danas održanoj sjednici, Savjet Agencije je sproveo postupak provjere podataka iz Izvještaja o prihodima i imovini direktora Agencije za sprječavanje korupcije.

Postupak je podrazumijevao tehničko-administrativnu provjeru, tj. da li je Izvještaj podnesen u zakonskom roku i da li je formalno-pravno pravilno popunjen.

 U okviru potpune provjere, izvršeno je upoređivanje podataka iz Izvještaja sa prikupljenim podacima o imovini i prihodima od organa vlasti i pravnih lica koja vode službenu evidenciju tih podataka.

Nakon sprovedenog postupka, Savjet je utvrdio da je direktor ASK podnio Izvještaj o prihodima i imovini za 2016. godinu, sa tačnim i potpunim podacima, u skladu sa članom 23 i 24 Zakona o sprječavanju korupcije.

Novosti