Agencija za sprječavanje korupcije

Najava 15. sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

Sjednica će se održati u prostorijama Agencija, Rimski trg 46 (zgrada Vektre), u 29. januara u 11 časova
25. januar 2016.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Na osnovu člana 9 st. 1 i 4 poslovnika o radu Savjeta Agencije za sprečavanje korupcije („Službeni list CG“, broj 66/15).

SAZIVAM

Savjet Agencije za sprečavanje korupcije na 15. sjednicu za 29. januar (petak) 2016. godine, u 11 sati

Za sjednicu predlažem sledeći

Dnevni Red

1. Predlog podzakonskih akata iz oblasti finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, koje je predložio Direktor Agencije:
  • Uputstvo o obrascu izvještaja o porijeku, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava iz javnih i privatnih izvora za izbornu kampanju za izbor poslanika i odbornika;
  • Uputstvo o obarscu izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava iz javnih i privatnih izvora za izbornu kampanju za izbor Predsjednika Crne Gore;
  • Uputstvo o sadržini izvještaja o prilozima pravnih i fizičkih lica plotičkim subjektima u toku izborne kampanje;
  • Uputsvo o načinu i postupku prijavljivanja i rješavanja prigovora podnijetih u toku izborne kampanje;
  • Pravilnik o načinu vršenja kontrole političkih subjektata i kontrole i nadzora tokom izborne kampanje;
  • Pravila o načinu obračunavanja i izvještavanja o nenovčanim prilozima političkim subjektima
2. Tekuća pitanja


Sjednica će se održati u prostorijama Agencije, Rimski trg broj 46, Podgorica.

Predsjednica Savjeta Agencije
Goranka Vučinić