Agencija za sprječavanje korupcije

Najava 52. sjednice Savjeta Agencije

29. avgust 2017.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Datum: 08. septembar 2017. godine, u 11 sati.

Mjesto: Agencija za sprječavanje korupcije, ul. Kralja Nikole 27/V.

Dnevni red

  -         Upoznavanje Savjeta ASK sa postupanjem po prijavama i zahtjevima za zaštitu zviždača, sa posebnim osvrtom na postupanje ASK po službenoj dužnosti -
    Sjednica je sazvana saglasno Planu rada Savjeta ASK za 2017. godine.
      U smislu člana 56 Zakona o sprječavanju korupcije, a u vezi člana 3 Poslovnika o radu Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije, sjednica nije otvorena za javnost.

      Novosti