Agencija za sprječavanje korupcije

Najava 47. sjednice Savjeta Agencije

1. jun 2017.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Datum: 9. jun (petak) 2017. godine, u 12 sati.

Mjesto: Agencija za sprječavanje korupcije, ul. Kralja Nikole 27/V.

  1. Predlog pravila o postupanju Agencije po prijavi o ugrožavanju javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije i zahtjevu za zaštitu zviždača;
  2. Tekuća pitanja.

Sjednica je otvorena za novinare, snimatelje i fotoreportere.

Novosti