Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenja sa 45. sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

17. mart 2021.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Savjet ASK je na današnjoj telefonskoj sjednici utvrdio Nacrt budžeta Agencije za sprječavanje korupcije za 2021. godinu u iznosu od 1.490.000,00 eura.

Budžetska sredstva ASK planirana su u skladu sa članom 95 Zakona o sprječavanju korupcije, koji propisuje da odobrena sredstva za funkcionisanje i rad Agencije ne mogu biti manja od 0.2% tekućeg budžeta Crne Gore, kao i sa Revidiranim smjernicama makroekonomske i fiskalne politike za period 2021 – 2023. godine.

Novosti