Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 43. sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

19. februar 2021.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Savjet ASK je na današnjoj sjednici usvojio izmjene Statuta ASK, u dijelu koji se odnosi na organizacionu strukturu ASK, kao i Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji ASK.

Novom organizacionom strukturom rad ASK će biti organizovan kroz tri sektora i dvije službe:

  1. Sektor za sprječavanje sukoba interesa i provjeru prihoda i imovine;
  2. Sektor za kontrolu finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, prevenciju korupcije, integritet, lobiranje i postupanje po prijavama zviždača;
  3. Sektor za međunarodnu saradnju i standarde, edukaciju, istraživanja, kampanje i analitiku
  4. Službu za pravne, opšte poslove u upravljanje ljudskim resursima; i
  5. Službu za finansijske poslove.

Pravilnik je usvojen u skladu sa obavezom usklađivanja akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona održavnim službenicima i namještenicima, kao i zbog jačanja kadrovskih i stručnih kapaciteta ASK.

Novosti