Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 42. sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

29. januar 2021.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Savjet ASK je na danas održanoj sjednici razmatrao Prijedlog izmjene Statuta ASK, i upoznao se sa Nacrtom organizacione šeme radnih mjesta u ASK.

Dogovoreno je da se na narednoj sjednici razmatra konačan Prijedlog izmjena i dopuna Statuta, kao i Prijedlog akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u ASK.

Novosti