Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 41. sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

20. januar 2021.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Na današnjoj sjednici Savejta ASK, razmatran je Plan kontrole i nadzora tokom kampanje za izbor odbornika u Skupštini Opštine Nikšić.

Inicirana je dopuna navedenog akta planom postupanja ASK i kontrola obveznika primjene zakona, saglasno stepenu rizika od eventualnih kršenja zakona i zloupotreba u toku iznorne kampanje.

Savjet ASK je zatražio proaktivnije medijsko djelovanje Agencije, u dijelu prezentacije nalaza kontrole i nadzora u toku izborne kampanje, i pozvao zainteresovanu javnost, posebno medije, nevladine organizacije i građane da Agenciji prijavljuju sumnje u eventualne zloupotrebe i kršenja Zakona u toku izborne kampanje.

Planom kontrole i nadzora za lokalne izbore u Nikšiću, definisane su aktivnosti koje obuhvataju redovne, proaktive provjere poštovanja zakona i utvrđuju organi vlasti i politički subjekti u kojima će se vršiti kontrola sprovođenja pravila i poštovanja zabrana i ograničenja propisanih Zakonom.

Navedene aktivnosti imaće za cilj obezbjeđivanje transparentnosti upotrebe javnih resursa u izbornoj kampanji; praćenje, evidentiranje i analizu aktivnosti i kontrolu izvještaja političkih subjekata u kampanji; postupanje po svim prigovorima o sumnji u kršenje Zakona; promovisanje rezultata sprovođenja Zakona i saradnja sa obveznicima Zakona i zainteresovanom javnosti.

Savjet ASK je pohvalio najavu redovnog održavanja Dana otvorenih vrata, tj. redovnih nedjeljnjih sastanaka u ASK, na kojima će se analizirati dinamika sprovođenja Plana kontrole i nadzora, poštovanje zakonskih obaveza i ograničenja, kao i druga pitanja od značaja za kampanju. Sastanci će biti otvoreni za predstavnike zainteresovane javnosti, koji će imati priliku da daju sugestije i prijavljuju eventualne zloupotrebe u toku izborne kampanje.

Povodom nedavnog Mišljenja ASK kojim je utvrđeno ugrožavanje javnog interesa od strane ministra pravde i ljudskih prava, kao i odluka kojima je utvrđeno da su bivši premijer i ministri prekršili Zakon o sprječavanju korupcije, Savjet ASK je podržao profesionalno i neselektivno postupanje direktorice Jelene Perović i zapošljenih u ASK u navedenim predmetima, i ohrabrio ih da nastave sa jednakom primjenom zakona za sve nosioce javnih funkcija.

Ocijenjeno je da se aktuelnim medijskim istupima pojedinaca i dalje vrši neprimjeren uticaj i pritisak na nezavisne institucije, kao i na zakonito postupanje ASK, čime se ugrožavaju osnovni principi vladavine prava, institucionalna stabilnost i ustavni poredak Crne Gore.

Novosti