Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 17. sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

30. mart 2020.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Savjet Agencije je na današnjoj sjednici obavio razgovor sa kandidatima za koji ispunjavaju uslove za izbor direktora ASK, Vukasom Radonjićem i dr Savom Milašinovićem.

Imajući u vidu da je Savjet ASK naknadno utvrdio da je kandidatkinja dr Elvira Pupović u prethodnih deset godina obavljala funkciju u političkoj partiji, konstatovano je da ne ispunjava uslove konkursa, zbog čega sa imenovanom nije obavljen razgovor.

Odlučujući o izboru direktora ASK, konststovano je da nijedan kandidat nije dobio potrebnu većinu glasova članova Savjeta ASK za izbor na navedenu funkciju.

Takođe, Savjet ASK je ocijenio neprimjerenom odluku v.d. direktora ASK da ne dozvoli ulaz u prostorije ASK medisjkoj kući koja bi sačinila audio-vizuelni snimak sjednice, radi dalje distribucije medijima. Konststovano je da je navedenim činom nanesena direktna šteta ASK-u, za šta je direktno odgovoran v.d. direktora ASK.

Imajući u vidu navedene okolnosti, Savjet ASK je odlučio da medijima dostavi audio snimak današnjeg razgovora sa kandidatima za direktora ASK.

Novosti