Agencija za sprječavanje korupcije

Najava 18. sjednice Savjeta Agencije

30. mart 2020.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Datum: 30. mart (ponedjeljak) 2020. godine, u 12:15 sati.

Mjesto: Agencija za sprječavanje korupcije, ul. Kralja Nikole 27/V.

Dnevni red:

  1. Pokretanje postupka za izbor direktora/ke Agencije za sprječavanje korupcije; i
  2. Tekuća pitanja.

U skladu sa mjerama Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti, prisustvo sjednici od strane predstavnika medija nije moguće.

Novosti