Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

18. mart 2020.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Savjet Agencije za sprječavanje korupcije je na danas održanom sastanku konstatovao da su se po Ponovnom javnom konkursu za izbor direktora Agencije za sprječavanje korupcije, broj 00-460 od 20. februara 2020. godine, prijavili sljedeći kandidati:

  • Elvira Pupović, doktorka ekonomskih nauka;
  • Vukas Radonjić,diplomirani pravnik; i
  • Savo Milašinović, doktor ekonomskih nauka.

Postupak utvrđivanja liste kandidata koji ispunjavaju uslove Ponovnog javnog konkursa obaviće se na narednoj sjednici Savjeta ASK.

Novosti