Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 14. sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 14. sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije
20. februar 2020.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Savjet Agencije je na današnjoj sjednici razmatrao Plan kontrole i nadzora za izbor odbornika u Skupštini opštine Tivat.

Konstaovano je da je Agencija u dosadašnjem toku kampanje ažurno i transparentno sprovodila kontrolu poštovanja zakonskih obaveza, i proaktivno djelovala kada je u pitanju objavljivanje podataka koji se odnose na upotrebu javnih resursa u toku izborne kampanje.

Planom kontrole i nadzora su definisane aktivnosti koje obuhvataju redovne i proaktive provjere poštovanja zakona od strane organa vlasti i političkih subjekata. Takođe, utvrđene su institucije i politički subjekti u kojima će se vršiti kontrola poštovanja zakonom propisanih zabrana i ograničenja. Subjekti za reviziju usklađnosti se biraju na osnovu rizika, sistemom slučajnog uzorka ili nekog drugog kriterijuma.

Za finansiranje troškova izborne kampanje Opština Tivat je opredijelila budžetska sredstva u izbosu od 26.531€, od čega se 20% se raspodjeljuje u jednakim iznosima političkim subjektima, a 80% srazmjerno broju osvojenih mandata.

Dodatno, politički subjekt može prikupljati sredstva za finansiranje troškova izborne kampanje iz privatnih izvora u vrijeme trajanja izborne kampanje i to u visini od najviše tridesetostrukog iznosa sredstava koja mu pripadaju na osnovu 20% ukupnih budžetskih sredstava.

Saglasno članu 91 Zakona o sprječavanju korupcije, Savjet ASK je na današnjoj sjednici jednoglasno utvrdio tekst Ponovnog javnog konkursa za izbor direktora ASK.

Ponovni javni konkurs će biti objavljen 24. februara 2020. godine, a rok za prijavu kandidata 20 dana od posljednjeg dana objavljivanja u štampanim medijima.

Pored toga, Savjet ASK, je usvojio Odluku o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu ASK, kojom je uvedena mogućnost da se član Savjeta ASK, prilikom izjašanjavanja o predlogu, uzdrži od glasanja. Pored toga, preciziran je i način proceduralnog izjašjavanja članova Savjeta.

Savjet ASK je donio i zaključak kojim je obavezao vršioca dužnosti ASK da u najkraćem roku dostavi Odluku kojom je utvrđena rang lista o dodjeli kreditnih sredstva zaposlenima u ASK za poboljšanje uslova stanovanja, iz 2018. godine.

Novosti