Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 3. sjednice Savjeta ASK

27. septembar 2019.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Savjet ASK je na današnjoj sjednici razmatrao dopunu Informacije o postupanju ASK u odnosu na javne funkcionere kojima su dodijeljeni stanovi ili krediti pod povoljnim uslovima od Vlade Crne Gore.

Jednoglasno je konstatovano da je ASK sprovela svoje zakonske nadležnosti u dijelu provjere izvještaja o prihodima i imovini pomenutih javnih funkcionera, te pokrenula prekršajne postupke protiv funkcionera kod kojih je utvrđeno kršenje odredbi Zakona o sprječavanju korupcije.

Savjet je inicirao da ASK u najkraćem roku obezbijedi transparentnost svih podataka o dodijeljenim stanovima i stambenim kreditima za sve javne funkcionere, uz obavezu blagovoremenog pokretanja postupaka u skladu sa Zakonom.

U cilju postizanja jednoobraznog postupanja javnih funkcionera, inicirano je da se na internet ASK stranici objavi mišljenje ili obavještenje ASK o tome po kom pravnom osnovu, odnosno u kom roku je javni funkcioner dužan da prijavi kredit pod povoljnim uslovima.

Odlučeno je da se do kraja godine održi posebna sjednica Savjeta ASK, na kojoj će se putem slučajnog uzorka izvršiti uvid u izvještaje o prihodima i imovini, kako bi se utvrdilo da li je ASK na pravno valjan način sprovela provjeru prijavljivanja kredita pod povoljnim uslovima, odnosno da li su javni funkcioneri ispoštovali čl.23 i 24 Zakona o sprječavanju korupcije.

Od Radne grupe ASK za praćenje implementacije antikorupcijskih zakona zatraženo je da sagleda sve specifičnosti “kredita pod povoljnim uslovima” i u tom smuislu inicira dopunu člana 24 ZSK.

Takođe, Savjet ASK je jednoglasno zauzeo stav da organi vlasti koji primjenjuju odredbe Zakona o održavanju stambenih zgrada, moraju sprovoditi postupak transparentno, uz unaprijed utvrđene kriterijume, I obezbijediti sudsku zaštitu akta.

S tim u vezi, Savjet ASK je inicirao da nadležni organi izvrše preispitivanje i dopunu relevantnih zakona i drugih pravnih propisa, kako bi se obezbijedilo da se postupak rješavanja stambenih i drugih materijalinih potreba javnih funkcionera vrši u okviru svake grane vlasti zasebno, bez međusobnih uticaja.

U skladu sa navedenim, predloženo je formiranje zajedničke međuinstitucionalne Radne grupe za izmjenu zakonodavnog okvira za dodjelu svih vidova materijalnih davanja prema javnim funkcionerima i službenicima u svim javnim strukturama u Crnoj Gori, na centralnom i lokalnom nivou. Inicijalni predlog za sastav ove Radne grupe bi obuhvatio predstavnike Vlade CG, Skupštine CG, Sudskog savjeta, Tužilačkog savjeta, Agencije za sprječavanje korupcije, Državne revizorske institucije i Zajednice opština.

U kontekstu gore navedenih zaključaka, od ASK je zatraženo i da u najkraćem roku pripremi mišljenja o procjeni podložnosti na rizike od korupcije u odnosu na propise koji regulišu navedenu materiju, i da ista dostavi nadležnim državnim organima.

Novosti