Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 92. sjednice Savjeta ASK

Savjet ASK sproveo postupak potpune provjere podataka iz Izvještaja o prihodima i imovini Direktora ASK za 2018. godinu
17. maj 2019.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Konstatovano je da je Direktor ASK podnio Izvještaj sa tačnim i potpunim podacima, u skladu sa čl. 23 i 24 Zakona o sprječavanju korupcije.

Provjera je izvršena upoređivanjem prijavljenih podataka sa podacima pribavljenim od organa i pravnih lica koji u svojim službenim evidencijama raspolažu podacima o prihodima i imovini javnih funkcionera.

Novosti