Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 72. sjednice Savjeta ASK

25. decembar 2018.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Savjet ASK je na na 72. sjednici usvojio Pravila o radu ASK u dijelu sprječavanja sukoba interesa javnih funkcionera, koja je na osnovu člana 88 stav 1 tačka 5 Zakona o sprječavanju korupcije predložio Direktor ASK

Pravilima se bliže određuju način primjene odredbi ZSK, u dijelu sprječavanja sukoba interesa javnih funkcionera.

Pravilima su definisane procedure provjere tačnosti i potpunosti podataka iz izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera, kao i pokretanja postupaka radi utvrđivanja povrede odredaba Zakona.

Pravila će biti objavljena u “Službenom listu Crne Gore”.

Novosti