Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 78. sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

12. oktobar 2018.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Razmatrajući Drugi izvještaj ASK o sprovođenju Plana realizacije preporuka iz Izvještaja Evropske komisije za Crnu Goru iz 2018. godine koje se odnose na ASK, Savjet je ocijenio da se mjere iz Plana sprovode utvrđenom dinamikom. O tome govore podaci da su od ukupno 50 mjera, 32 mjere realizovane ili se realizuju u kontinuitetu, u toku je realizacija 8 mjera, djelimično je realizovana jedna mjera, dok rok za realizaciju 10 mjera nije dospio. 

Agencija je započela praksu izdavanja prekršajnih naloga i do sada je izdala četiri prekršajna naloga, nakon povezivanja informacionog sistema sa Registrom novčanih kazni i prekršajne evidencije Ministarstva pravde.

Savjet je insisitirao na nastavku sprovođenja svih utvrđenih mjera iz Plana realizacije preporuka iz Izvještaja Evropske komisije za Crnu Goru iz 2018. godine koje se odnose na ASK.

U okviru Izvještaja, razmatrana je i Informacija o odlukama koje su ukinute, poništene ili izmijenjene od strane Upravnog suda i drugih sudskih organa nadležnih za njihovo preispitivanje. 

Od početka rada ASK, u oblasti sprječavanja sukoba interesa, poništeno je 5 od ukupno 578 obavezujućih akata (odluka i mišljenja) koje je donio ovaj organ. Poništeni akta su se odnosila na kršenja zakona u oblasti sprječavanja sukoba interesa i ograničenja u vršenju javnih funkcija. Ukupan broj poništenih akata ASK od strane Upravnog suda je oko 1%.

Savjet je na današnjoj sjednici razmatrao i Informaciju o postupanju organa vlasti i javnih funkcionera u odnosu na odluke i mišljenja ASK, u oblasti sukoba interesa i ograničenja u vršenju javnih funkcija.

Ocijenjeno je da postoji visok stepen poštovanja odluka ASK od strane organa za izbor, imenovanja i postavljenja, kao i mišljenja ASK od strane javnih funkcionera.

Konstatovano je da je od početka rada ASK, nakon donijetih odluka i mišljenja:

- 169 javnih funkcionera je podnijelo ostavke na javne funkcije;

- 2 Odluke o izboru javnih funkcionera donijete u sukobu interesa stavljene van snage u skladu sa članom 8 Zakona o sprječavanje         korupcije,  a po nalogu Agencije;

- Organi vlasti su donijeli odluke o razrješenju 34 javna funkcionera;

- Izrečeno je 38 opomena;

- Sprovedeno je pet disciplinskih postupaka i izrečeno 5 novčanih kazni.

Savjet je inicirao da ASK upozna organe koji vrše nadzor nad organima nadležnim za izbor, imenovanje i postavljenje, o njihovom nepostupanju po odlukama ASK u skaldu sa članom 42 Zakona o sprječavanju korupcije.

Takođe, Savjet je odlučio da Drugi izvještaj ASK o sprovođenju Plana realizacije preporuka iz Izvještaja Evropske komisije, kao i Informaciju o postupanju organa vlasti i javnih funkcionera, dostavi Delegaciji Evropske unije u Podgorici.Novosti