Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 64. Sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

16. mart 2018.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Savejta ASK se na današnjoj sjednici upoznao sa aktivnostima koje je Agencija za sprječavanje korupcije sprovela u toku kampanje za izbor Predsjednika Crne Gore.

Konstatovano je da je Agencija u dosadašnjem dijelu kontrole izvršila sve zakonom propisane obaveze, kao i da je proaktivno djelovala kada je u pitanju transparentnost izbornog procesa i da je neselektivno vršila kontrolu potrošnje dražavnih resursa.

Savjet će inicirao se u najkraćem roku sprovedu aktivnosti kontrole i nadzora po osnovu otpisa dugovanja za električnu energiju, utrošenu vodu, čistoću i dr., kod javnih preduzeća čiji su osnivači lokalne samouprave, i da se te aktivnosti uključe u Plan teresnkih kontrola.

Ukupan broj zakonskih obveznika u toku kampanje je 1137, tj. 428 budžetskih jedinica na državnom i lokalnom nivou, 709 državnih organa, organa državne uprave, lokalne samouprave, javnih preduzeća, javnih ustanova, državnih fondova i privrednih društava čiji je osnivač i/ili većinski ili djelimični vlasnik država ili jedinica lokalne samouprave. 

Prema podacima Agencije, planirane su 44 kontrole u 12 opština (199 budžetskih jedinica), 22 obrazovne ustanove i deset organa vlasti. Od tog broja, izvršena je kontrola četiri lokalne samouprave, deset obrazovnih ustanova i jednog organa vlasti, a dato je 60 mišljenja  o obavezama u postupanju u toku izborne kampanje, od kojih su se najviše, 42 odnosila na zapošljavanje u toku izborne kamanje,

Obajvljene su analitičke kartice za sva 424 obveznika, svi obveznici su dostavili petnaestodnevne izvještaje, a kontrolom je utvrđeno da nije bilo nepravilnosti.

Izvršena je kontrola kompletne dokumentacije koja se odnosi na zapošljavanje, gdje takođe nijesu konstatovana kršenja Zakona. Kad se uzme u obzir produženje već postojećih ugovora na određeno zaključenih prije početka, odnosno tokom izborne kampanje ukupan broj novozaposlenih lica u izbornoj kampanji je 450.

U skladu sa Planom kontrole i nadzora, ovlašćeni službenici ASK su posebno kontrolisali i 10 obrazovnih ustanova u dijelu zapošljavanje u izbornoj kampanji i u ranijem periodu i izradili analizu zapošljavanja i angažovanja lica u periodu septembar 2017 - januar 2018. i nije utvrđeno povećanje broja zaposlenih, kako u periodu koji je prethodio raspisivanju izbora, tako i u periodu izborne kampanje.

Kada su u pitanju politički subjekti, do sada su tri politička subjekta obavijestila Agenciju o otvaranju računa. U dosadašnjim izvještajnim periodima nije bilo podnijetih izvještaja o prilozima pravnih i fizičkih lica.

Pored toga, na sjednici su demantovani navodi iz medija da je Agencija, shodno Pravilima o radu koje je ukinuo Ustavni sud u januaru ove godine, neustavno vodila evidencije bankarskih podataka javnih funkcionera, uz konstataciju da Agencija nije vodila takvu evidenciju, i da dostavljani podaci nijesu dodatno obrađivani, niti trajno čuvani.

Novosti