Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

5. februar 2018.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Povodom preporuke Vlade Crne Gore, upućene Savjetu Agencije za sprječavanje korupcije, da sagleda djelovanje Agencije  „u postupcima utvrđivanja konflikta interesa članova Savjeta RTCG”, Savjet ASK daje sljedeće saopštenje:

Uvažavajući zakonsku podjelu nadležnosti dva organa Agencije - Savjet i direktor, a imajući u vidu odgovornost koju Savjet Agencije ima prema javnosti, članovi Savjeta ASK zatražili su od Direktora Agencije da im u najkraćem roku dostavi informaciju o postupanju Agencije u odnosu na utvrđivanje povrede odredbi Zakona o sprječavanju korupcije od strane članova Savjeta RTCG.

Nakon sagledavanja postupanja Agencije u aktuelnim predmetima, Savjet ASK će se saopštenjem obratiti javnosti. 


Novosti