Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 32. sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

Savjet razmatrao realizaciju zaključaka Savjeta ASK za period mart – oktobar 2016. godine
32. sjednica Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije
26. oktobar 2016.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Savjet ASK je na današnjoj sjednici utvrdio stepen realizacije zaključaka koji su usvojeni u dosadašnjem periodu, shodno članu 88 Zakona o sprječavanju korupcije.

Konstatovano je da je stepen realizacije zaključaka na zadovoljavajućem nivou, i da se isti sprovode u skladu sa Godišnjim planom i dinamikom rada Agencije.

Zaključak čija realizacija je određena prioritetnom, je izrada Pravila o radu ASK koja nijesu usvojena u narednom periodu.

Savjet je zadužio direktora ASK da u primjerenom roku informiše Savjet o razlozima nerealizacije jednog broja zaključaka, odnosno da li eventualno postoji osnov zbog čega ih nije moguće realizovati. 

Novosti