Agencija za sprječavanje korupcije

Studijska posjeta delegacije Agencije za sprječavanje korupcije institucijama Republike Slovenije

26. septembar 2016.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Delegacija Agencije za sprječavanje korupcije, na čelu sa predsjednicom Savjeta Agencije, Gorankom Vučinić, boravila je u trodnevnoj studijskoj posjeti Nacionalnom savjetu Parlamenta, Računskom sudu, i Komsiji za sprječavanje korupcije Republike Slovenije.

Prvog dana posjete, održan je seminar u Nacionalnom savjetu Parlamenta na temu - izbori, demokratija i vladavina prava. Cilj seminara je bio razmijena iskustava sa ciljem unapređenja pravnog okvira i antikorupcijskih politika, jačanja integriteta državnih institucija i povjerenja građana u izborni proces. Na početku seminara, učesnicima se obratio i predsjednik Nacionalnog savjeta g-din Mitja Bervar. Predsjednica Savjeta Agencije predstavila je pravni okvir i nadležnosti Agencije u sprovođenju mjera kontrole i nadzora nad finansiranjem političkih subjekata i izbornih kampanja u Crnoj Gori. Predavači na seminaru su bili predstavnici Računskog suda, Komisije za sprječavanje korupcije, profesori i eksperti za ustavno i izborno pravo Slovenije. Teme seminara su se, između ostalog, odnosile i na primjenu međunarodnih standarda u izbornom procesu, preporuke Venecijanske komisije, kontrolu izbornog procesa i izbornog spora. 

Seminar je kao sastavni dio studijske posjete organizovan u saradnji Instituta za ustavno pravo R. Slovenije i Agencije za sprječavanje korupcije, pod pokroviteljstvom Evropske komisije.  U okviru posjete Računskom sudu, razgovarano je o primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda u finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, sa ciljem jačanja transparentnsti i povjerenja u izborni proces. Predstavnici Računskog suda su prezentirali najbolje prakse u pripremi operativnih programa mjera kontrole kroz obavljanje konkretnih zadataka.  Predstavljeni su i metodologija za pripremu i provođenje kontrola i nadzora finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, uključujući odabiranje (profiliranje) i procjenu rizika. 

Posljednjeg dana posjete, održani su sastanci u Komisji za sprječavanje korupcije, sa ciljem upoznavanja sa nadležnostima, organizacijom i načinom rada Komisije i Senata, njenim iskustvima u primjeni zakona, kao i posebnim temama vezanim za jačanje integriteta, utvrđivanje i otklanjanje korupcijskog rizika te koriščenju informatičke podrške kod planiranja i provođenja finansijskih istraga i I  zašitu zviždača.

Predstavnici crnogorske delegacije su upoznali domaćine sa nadležnostima Agencije, sa osvrtom na rad Savjeta Agencije.

Crnogorsku delegaciju su činili: Goranka Vučinić, predsjednica Savjeta, Ristan Stijepović, Radule Žurić i Bojan Obrenović, članovi Savjeta, Aleksandra Vojinović, sekretarka Savjeta, Kristina Braletić, načelnica Odsjeka za zaštitu zviždača, i Marija Madžgalj, samostalna savjetnica u Odsjeku za kontrolu finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja.


Novosti