Agencija za sprječavanje korupcije

Održana 28. sjednica Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

Savjet izabrao Goranku Vučinić za predsjednicu Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije
29. jul 2016.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Na danas održanoj sjednici, Savjet Agencije je izabrao Goranku Vučinić za predsjednicu Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije. 

Prije prelaska na odlučivanje, predsjednica Vučinić je predstavila Izvještaj o radu Savjeta za period jul 2015. – jul 2016. godine. 

Savjet je do sada održao ukupno 26 sjednica, na kojima su, između ostalog, realizovane aktivnosti u pravcu konstituisanja Agencije i stvaranja preduslova za početak njenog rada. Prvih 13 sjednica Savjeta, koje su se održavale u zgradi Skupštine Crne Gore, bilo je otvoreno za prisustvo predstavnika medija i nevladinih organizacija. Nakon usvajanja Odluke o izmjeni i dopunama Poslovnika o radu Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije od 13. maja 2016. godine, stekli su se uslovi da sjednice budu otvorene za predstavnike medija, izuzev u slučajevima kada je zakonom isključena javnost.

Savjet je u dosadašenjm periodu, pored ostalog, usvojio osam opštih akata Agencije, šest odluka, i 48 zaključaka i inicijativa za unapređenja rada Agencije. Pored toga, Savjet je bio intenzivno bio ukljčučen u izradu velikog broja internih  akata, čije donošenje je  u nadležnosti direktora.

Savjet je bio angažovan na uspostavljanju međunarodne saradnje u oblasti antikorupcije.  U dijelu edukativnih aktivnosti usmjerenih ka sticanju organizacionog znanja, Savjet je dao svoj doprinos u planiranju i sprovođenju obuka, ne samo zaposlenih, nego i zakonskih obveznika, opšte javnosti, nevladinog sektora,  i medija.  Svojim učešćem u pripremi tih aktivnosti Savjet je, takođe, podržao uspostavljanje platforme znanja, koja će služiti kao osnov  za razvoj dalje saradnje sa nadležnim organima, visokoškolskim ustanovama, naučnim organizacijama i drugim subjektima ciljem unaprjeđenja pravnog okvira i drugih mehanizama sprječavanja korupcije osnaživanjem javne etike i integriteta.

Kada je u pitanju saradnja sa nevladinim organizacijama, od ukupno 26 održanih sjednica, nevladine organizacije su prisustvovale i/ili učestvovale u radu 12 sjednica. Podnesen je ukupno 31 zahtjev, od čega je odobreno 22 zahtjeva (10 za praćenje i 12 za učešće u radu sjednica), dok je odbijeno ukupno 9 zahtjeva (2 za praćenje i 7 za učešće u radu sjednica).

Savjet Agencije je kao jedan od najznačajnijih strateških ciljeva svog rada u narednom periodu, odredio iniciranje unaprjeđenja pravnog okvira u oblasti sprječavanja korupcije.


Novosti