Agencija za sprječavanje korupcije

Održana 26. sjednica Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

26. sjednica Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije
8. jul 2016.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije
Savjet zahtijevao od ASK dosljednu i potpunu primjenu Zakona o sprječavanju korupcije i Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

Današanja sjednica Savjeta bila je posvećena obraćanju poslanika u Skupštini Crne Gore Mladena Bojanića Savjetu Agencije, povodom Informacije o zloupotrebi državnih sredstava u partijske svrhe od 2. juna 2016. godine.

Savjet je inofrmisao poslanika, na njegov zahtjev, da je u nadležnosti direktora da li će mu obezbijediti status stranke u postupku, i da se može obratiti Agenciji zahtjevom za slobodan pristup informacija, kako bi dobio informaciju o spisima aktuelnog  predmeta ili eventualno ostvario uvid u iste.

U dijelu eventualne zaštite bivše menadžerke  hotela „Ramada“, gospodin Bojanić je inofrmisan da, u skladu sa članom 60 Zakona o sprječavanje korupcije, zviždač ima pravo na zaštitu ukoliko mu je nanijeta šteta, odnosno ukoliko postoji mogućnost nastanka štete zbog podnošenja prijave. Tim članom je propisano je da se postupak zaštite može pokrenuti samo na osnovu zahtjeva za zaštitu  koji se podnosi Agenciji, u pisanoj formi ili usmeno na zapisnik uz navođenje podataka propisanih istim članom.

Savjet je, nakon datih odgovora na pitanja poslanika Bojanića, konstatovao da je Agencija ustupila kompletnu dokumentaciju koju posjeduje po navedenoj prijavi Specijalnom policijskom odjeljenju, u skladu sa odredbama zakona.


Novosti