Agencija za sprječavanje korupcije

Održana 25. sjednica Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

Savjet izvršio potpunu provjeru Izvještaja o prihodima i imovini direktora Agencije za sprječavanje korupcije
24. jun 2016.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

U skladu sa članovima 88 i 30 Zakona o sprječavanju korupcije, članom 12 Pravila o provjeri podataka iz Izvještaja o prihodima i imovini direktora Agencije za sprječavanje korupcije i članom 24 stav 3 Poslovnika o radu Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije, Savjet Agencije je na današnjoj sjednici sproveo postupak potpune  provjere podataka iz Izvještaja o prihodima i imovini javnog funkcionera Sretena Radonjića, direktora Agencije za sprječavanje korupcije. 

Provjera je izvršena upoređivanjem prijavljenih podataka iz Izvještaja imenovanog javnog funkcionera, sa podacima organa i pravnih lica  koji u svojim evidencijama raspolažu  traženim podacima - Poreske uprave, Uprave za nekretnine, Komisije za hartije od vrijednosti, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva  saobraćaja i pomorstva, i poslovnih banaka u Crnoj Gori. 

Nakon sprovedenog postupka, Savjet je donio Odluku da je javni funkcioner Sreten Radonjić, podnio Izvještaj o prihodima i imovini za 2015. godinu, sa tačnim i potpunim podacima, u skladu sa članovima 23 i 24 Zakona o sprječavanju korupcije.


Novosti