Agencija za sprječavanje korupcije

Održana 21. sjednica Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

Savjet usvojio Odluku o izmjeni i dopunama Poslovnika o radu Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije
13. maj 2016.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Odlukom o izmjeni Poslovnika o radu Savjeta Agencije, predviđeno je, između ostalog, da sjedncama mogu prisustvovati predstavnici medija, po prethodnoj odluci Savjeta, a shodno odredbama zakona. Precizirana je i procedura učešća predstavnika nevladinih organizacija u radu sjednica.

Takođe, bliže je uređen način i postupak objavljivanja saopštenja sa sjednica Savjeta.

Navedena odluka stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Novosti