Agencija za sprječavanje korupcije

Održana 20. sjednica Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

Savjet usvojio Etički kodeks zaposlenih u Agenciji za sprječavanje korupcije
22. april 2016.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije
Etički kodeks definiše skup standarda i pravila ponašanja kojih su zaposleni dužni da se  pridržavaju u obavljanju radnih obaveza. Cilj njegovog donošenja je dosljedno poštovanje zakona i podzakonskih akata kao i drugih pravila Agencije u obavljanju radnih obaveza iz nadležnosti Agencije, sprječavanje sukoba interesa, korupcije, zloupotreba ovlašćenja i drugih negativnih pojava, kao i pristojno ponašanje svih zaposlenih. Odredbe Etičkog kodeksa upodobljene su sa zakonskim ovlašćenjima i djelokrugom rada zaposlenih. Ponašanje zaposlenih u skladu sa Etičkim kodeksom Agencije treba da doprinese povećanju povjerenja u rad Agencije.

Savjet je konstatovao da je realizovan zaključak sa prethodne sjednice koji se odnosio na kontrolu poštovanja zakonskih zabrana i ograničenja u toku izborne kampanje za izbor odbornika u SO Tivat. Kontrolu su izvršila četiri ovlašćena službenika Agencije. Članovi Savjeta nijesu prisustvovali kontroli zbog ranije preuzetih obaveza.

Savjet je inicirao potrebu za donošenjem sljedećih akata:
  • Vodič za pristup informacijama;
  • Pravila o akreditaciji medija;
  • Pravilnik o arhivskom poslovanju.

Novosti