Agencija za sprječavanje korupcije

Održana 18. sjednica Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

Savjet Agencije utvrdio način praćenja realizacije obaveza iz Plana kontrole i nadzora tokom izborne kampanje za izbor odbornika u Skupštini opštine Tivat
25. mart 2016.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije
Razmatrajući implementaciju Plana kontrole i nadzora tokom izborne kampanje za izbor odbornika u Skupštini opštine Tivat, Savjet Agencije je na današnjoj sjedncici usvojio sljedeće zaključke:

1. Savjet preporučuje direktoru Agencije da izvrši dopunu Kalendara aktivnosti u skladu sa Planom kontrole i nadzora tokom izborne kampanje za izbor odbornika u Skupštini opštine Tivat;

U cilju praćenja realizacije Plana kontrole i nadzora tokom izborne kampanje za izbor odbornika Skupštine opštine Tivat, Savjet Agencije traži od direktora Agencije da  Savjetu dostavlja:

  • Petnestodnevni Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava iz javnih i privatnih izvora za izbornu kampanju za izbor odbornika u Opštini Tivat. U cilju što preglednijeg Izvještaja Savjet je izradio matricu za izvještavanje;
  • Petnestodnevni terenski monitoring sa prikupljenim sledećim podacima:
  • nazivima pravnih licia koja su tokom izborne kampanje pružala usluge političkim subjektima;
  • evidenciji svih događaja u izbornoj kampanji (partiske konvencije, mitinzi i sl.);
  • evidenciji otpisa dugova građanima (računi za el. energiju, vodu, komunalije idr.) i sprovedenu kontrolu pružaoca ovih usluga;
  • o preduzetim radnjama i mjerama u vezi kontrole mediskog oglašavanja; i
  • druge podatke koji su u domenu terenskog monitoringa.

2. U cilju blagovremenog informisanja Savjetu je neophodno dostavljati i sledeće podatke: da li je bilo inicijativa i/ili prijava za pokretanje prekršajnog postupka zbog povrede Zakona o finansiranju političkih partija i izbornih kampanja u vezi lokalnih izbora koji se održavaju 17. aprila u Opštini Tivat; Ukoliko jeste, koliko je Agencija pokrenula prekršajnih postupaka po službenoj dužnosti, a koliko po inicijativi i/ili prijavi trećih lica.

Savjet se upoznao sa sljedećim predlozima internih akata Agencije za sprječavanje korupcije, i to: Interno pravilo za izradu internih akata: Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja prevoznih sredstava u Agencije za sprječavanje korupcije; Kućni red; Interno pravilo za obrazovanje radne grupe ili drugog oblika rada u Agenciji za sprječavanje korupcije; i Uputstvo o prijemu građana; Interno pravilo o postupku odobravanja službenog putovanja; Kodeks oblačenja zaposlenih u Agenciji za sprječavanje korupcije.