Agencija za sprječavanje korupcije

Najava 18. sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

18. mart 2016.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije
Datum: 25. mart 2016. godine, u 11 sati.

Mjesto: Agencija za sprječavanje korupcije, ul. Kralja Nikole 27/V.

Dnevni red:
  1. Utvrđivanje načina daljeg praćenja realizacije obaveza iz Plana kontrole i nadzora tokom izborne kampanje za izbor odbornika  u Skupštini opštine Tivat;
  2. Upoznavanje sa internim aktima Agencije za sprječavanje korupcije:
  • Interno pravilo za izradu internih akata;
  • Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja prevoznih sredstava u Agencije za sprječavanje korupcije;
  • Kućni red;
  • Interno pravilo za obrazovanje radne grupe ili drugog oblika rada u Agenciji za sprječavanje korupcije;
  • Uputstvo o prijemu građana;
  • Interno pravilo o postupku odobravanja službenog putovanja;
  • Kodeks oblačenja zaposlenih u Agenciji za sprječavanje korupcije.