Agencija za sprječavanje korupcije

Održana 17. sjednica Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

Savjet Agencije inicirao saradnju Agencije sa Vrhovnim državnim tužilaštvom Crne Gore
11. mart 2016.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Savjet Agencije za sprječavanje korupcije na današnjoj sjednici odlučio je da uzme učešće u prećenju realizacije obaveza iz Plana kontrole i nadzora tokom izborne kampanje za izbor odbornika u Skupštini opštine Tivat. Način praćenja realizacije Savjet će utvrditi na narednoj sjednici.

U skladu sa članom 88 stav 1 tačka 7 Zakona o sprječavanju  korupcije, Savjet Agencije je na današnjoj sjednici usvojio zaključke, kojima direktoru Agencije daje sledeće preporuke:

  • da uputi inicijativu VDT za održavanje sastanka, radi uspostavljanja saradnje u cilju implementacije čl. 37 i 57 Zakona o sprječavanjukorupcije;
  • da u svim predmetima u kojima je KSSI ili Agencija donijela odluku da je javni funkcioner prijavio u Izvještaju o prihodima i imovini javnog funkcionera, veću imovinu od realnih prihoda, i s tim u vezi da krši zakon, predmet ustupi nadležnom tužilaštvu i o preduzetim radnjama odmah izvijesti Savjet Agencije;
  • da u svim slučajevima u kojima je Agencija donijela odluku da postoji povreda Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, a u vezi sa zloupotrebom državnih resursa (čl. 24-34 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja), predmet ustupa nadležnom tužilaštvu, odnosno sa spisima upoznaje nadležno državno tužilaštvo, i o preduzetim radnjama odmah izvijesti Savjet Agencije;
  • da sva opšta akta koja direktor Agencije donosi iz nadležnosti Agencije dostavlja Savjetu Agencije, u primjerenom roku, radi upoznavanja;
  •  da dostavlja Savjetu Agencije mjesečne izvještaje o radu Agencije po ciljevima, navodeći preduzete aktivnosti po indikatorima iz Plana rada ASK za 2016. godinu, do desetog u tekućem mjesecu za prethodni mjesec;
  • da dostavlja Savjetu Agencije izvještaje o realizaciji Budžeta ASK kvartalno, do desetog u tekućem mjesecu za prethodni kvartal; 
  • da blagovremeno informiše Savjet Agencije o dinamici ostvarivanja međunarodne i domaće saradnje Agencije, u svim slučajevima kada agenda podrazumjeva obradu teme koja se odnosi na ingerencije SavjetaAgencije; i
  • da planira prisustvo i/ili učešće člana/ova Savjeta Agencije u realizaciji obuka o obavezama organa vlasti u sprovođenju antikorupcijskih zakona.

Na osnovu člana 24 stav 1 Poslovnika o radu Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije, Savjet je donio Odluku o mjestu i održavanju sjednica Savjeta ASK, kojom se utvrđuje da se sjednice Savjeta održavaju najmanje dva puta mjesečno, i to, drugog i četvrtog petka u mjesecu, sa početkom u 11 časova, u prostorijama Agencije u Ul. Kralja Nikole 27/5, u Podgorici.

U okviru treće tačke dnevnog reda, a na osnovu člana 24 stav 1 Poslovnika o radu Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije, Savjet je odlučio da uputi inicijativu direktoru Agencije za formiranje radne grupe za izradu akta kojim bi se uredila saradnja NVO sektorai ASK. U radu radne grupe, osim službenika Agencije, učestvovaće dva člana Savjeta Agencije.

U vezi sa izradom pravila o radu ASK koja nijesu usvojena u dosadašnjem period rada Savjeta, Savjet je uputio inicijativu direktoru za usvajanje navedenih pravila Agencije po sljedećim prioritetima:

Pravila o arhivskom poslovanju Agencije; Pravila o akreditaciji predstavnika medija; Vodič za pristup informacijama; Pravila ponašanja zaposlenih u Agenciji (kućni red); Pravila o korišćenju službenih automobile i troškovima goriva; Pravila o zaradama, naknadama, zarada i ostalim primanjima zaposlenih u Agenciji; Pravila o dodjeljivanju službenih mobilnih telefona i priznavanju troškova korišćenja; Pravilo o disciplinskom postupku Agencije; Pravila o povećanim troškovima zaposlenih; Pravila o korišćenju sredstava za reprezentaciju.

U vezi sa odžanim panelom nevladine organizacije CEMI "Agencija za sprječavanje korupcije – da li smo spremni?", Savjet je izrazio žaljenje što članovima tog tijela nije upućen poziv za učešće, radi objektivnog i blagovoremnog prezentiranja rada Savjeta i ravnopravnog sučeljavanja argumenata. S tim u vezi, Savjet je apelovao na sve organizacije koje organizuju slične događaje, a na kojima će jedna od tema biti rad Savjeta, da pozive za učešće upućuju i Savjetu Agencije.

Novosti