ASK

Ni centa za mito

Antikorupcijska kampanja čiji je cilj podizanje nivoa javne svijesti o problemu korupcije
Logo kampanje „Ni centa za mito“
Startovao: 24. oktobar 2012.

Agencija za sprječavanje korupcije nastavlja kampanju „Ni centa za mito“, koju je Uprava za antikorupcijsku inicijativu pokrenula  2012. godine. U okviru kampanje izrađeni su i distribuirani flajeri, lifleti, posteri, bilbordi, video i audio spotovi… Kampanja „Ni centa za mito“ proistekla je iz Tvining projekta IPA 2010 pod nazivom „Podrška implementaciji antikorupcijske Strategije i Akcionog plana“.

Video materijal

Spot iz kampanje „Ni centa za mito“ v.2
Spot iz kampanje "Ni cent za mito" v.1
Startovao: 24. oktobar 2012.