Agencija za sprječavanje korupcije

Vanja Ćalović

Funkcija: Članica

Vanja Ćalović
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Lični i kontakt podaci

Ime:
Vanja
Prezime:
Ćalović
Funkcija:
Članica
Mjesto Rođenja:
Podgorica
Datum Rođenja:
26. decembar 1978.
Email:
vanja.calovic@mans.co.me
Email 2:
vanjacalovic@gmail.com

Obrazovanje

1997 – 2008  

 • Diplomirani ekonomista Ekonomski fakultet, Univerzitet Crne Gore

2010 –

 • u toku  Magistar ekonomije javnog sektora Ekonomski fakultet, Univerzitet Crne Gore

Radno iskustvo

2000 – u toku Izvršni direktor, Mreža za afirmaciju nevladinog sektora – MANS

 • Moj posao uključuje koordinaciju svih aktivnosti MANS-a, odnosa sa državnim organima, regionalnim partnerima i međunarodnom zajednicom, kao i odnosa sa javnošću. Pored toga zadužena sam za istraživanja i analize, učešće u izradi antikorupcijskih politika i zakona i praćenje njihovog sprovođenja, al ii za istraživanje konkretnih slučajeva korupcije i organizovanog kriminala.

Avgust 2013

 • u toku Nezavisni istraživač
 • Partnerstvo otvorenih vlada,
 • Nezavisni mehanizam izvještavanja, Vašington, Sjedinjene Američke Države

Januar – April 2012

 • Kratkoročni konsultant za upravljanje u javnom sektoru
 • Grupa Svjetske banke
 • Vašington, Sjedinjene Američke Države

February 2011

 • Nezavisni ekspert
 • Media Development Loan Fund
 • Njujork, Sjedinjene Američke Države

Jun 2007, 2008, 2009, 2010   

 • Antikorupcijski ekspert za Crnu Goru
 • Evropska komisija, Brisel

Maj – Avgust 2006 i 2008  

 • Vodeći istraživač
 • Global Integrity
 • Vašington, Sjedinjene Američke Države

Druge relevantne informacije

Maj 2007 – u toku  
 • Član Nacionalne komisije za sprovođenje Strategije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala 
 • Vlada Crne Gore
Oktobar 2007 – u toku 
 • Član Savjetodavnog odbora Balkan Trust for Democracy, German Marshall Fund of the United States 
 • Beograd / Vašington
Oktobar 2009 – Jul 2010
 • Član radne grupe za izradu Strategije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala
 • Ministarstvo unutrašnjih podslova, Vlada Crne Gore
Februar – Maj 2008  
 • Član radne grupe za izradu Akcionog plana za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala
 • Ministarstvo unutrašnjih podslova, Vlada Crne Gore
Januar – April 2006
 • Potpredsjednik i član radne grupe za izradu Akcionog plana za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala
 • Ministarstvo unutrašnjih podslova, Vlada Crne Gore
2003 – 2004  
 • Član ekspertske readne grupe za procjenu siromaštva i antikorupciju, 
 • Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Vlada Crne Gore

Glavne publikacije

U saradnji sa mojim timom u MANS-u sam objavila brojne publikacije i izvještaje koji se odnose na sprovođenje antikorupcijskih reformi, a detaljnije informacije su dostupne na www.mans.co.me/o-mans-u/publikacije/. Najvažnije publikacije su:

 • “Iza statistike 2”- Analiza pravosnažnih sudskih presuda za krivična djela sa elementima korupcije, 2013
 • “Iza statistike”- Analiza presuda i podaci o rezultatima antikorupcijskih reformi
 • “Koliko košta sloboda govora?” - Sloboda izražavanja medija i civilnog društva: Analiza pravnog okvira i sudske prakse u Crnoj Gori, 2011
 • “Korupcija ili EU integracije” - Sprovođenje Akcionog plana za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala u Crnoj Gori (vol I – IV), 2007, 2008, 2009, 2010
 • “U mreži privatnih interesa” - Proces usvajanja i primjene Zakona o konfliktu interesa u Crnoj Gori (2004-2007), 2008
 • “U službi ličnog interesa” - Primjena Zakona o Konfliktu interesa u 2008. godini i proces usvajanja novog Zakona, 2007
 • “Zeleni lavirint” - Pristup informacijama o stanju životne sredine, 2007
 • “Iza zatvorenih vrata” - Slobodan pristup informacijama o privatizaciji: Studija slučaja Kombinat Aluminijuma Podgorica, 2007
 • Pravo da znam – Iskustva i primjena Zakona o slobodnom pristupu informacijama – Studija slučaja Crna Gora, 2006
 • Korupcija u planiranju i uređenju prostora – Studija slučaja Crna Gora, 2005