Agencija za sprječavanje korupcije

Goranka Vučinić

Funkcija: Predsjednica

Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Lični i kontakt podaci

Ime:
Goranka
Prezime:
Vučinić
Funkcija:
Predsjednica
Mjesto Rođenja:
Kolašin
Datum Rođenja:
30. jul 1966.

Osnovnu i srednju školu završila u Podgorici.

Diplomirala na Pravnom fakultetu u Podgorici 1989. godine.

U periodu od 1990-2007. godine bila zaposlena u Opštinskom sudu za prekršaje u Titogradu, koji je kasnije promijenio naziv u Područni organ za prekršaje u Podgorici. U navedenom periodu obavljala je poslove: sudijske pripravnice, samostalne savjetnice, savjetnice predsjednika Područnog organa za prekršaje, upraviteljke pisarnice, kao i sekretarke Područnog organa za prekršaje.

 • Od aprila 2007. godine u Službi Skupštine Crne Gore - Samostalna savjetnica I - sekretarka odbora.
 • Od 2007-2008. godine obavljala poslove sekretarke Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje  i Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore.
 • Od 2008 -2013. godine obavljala poslove sekretarke Administrativnog odbora u Skupštini Crne Gore.
 • U periodu od 2007-2014. godine obavljala funkciju zamjenice članice Državne izborne komisije. 
 • Od septembra 2013. godine obavlja poslove sekretarke Sekretarijata Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore.
 • Izabrana za članicu Komisije za sprječavanje sukoba interesa, 11. decembra 2014. godine.
 • Izabrana za članicu Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije, 26. juna 2015. godine.
 • Izabrana za predsjednicu Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije, 30. jula 2015. godine.

Reizabrana za predsjednicu Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije u tri mandata: 

29. jula 2016. godine; 

28. jula 2017. godine; i

19. jula 2018. godine


Pohađala je različite seminare i obuke:

 • 17. maj 2010. – “Etički kodeks državnih službenika i namještenika”, u organizaciji Uprave za kadrove.
 • 5 – 7.  decembar 2011. – Obuka “Analiza efekata propisa (RIA)”, u organizaciji USAID-a;
 • 6 – 7. jul 2012. - Seminar na temu “Analiza budžeta - priprema mišljenja radnih tijela o budžetu Crne Gore” u organizaciji Skupštine Crne Gore i Vestminster fondacije za demokratiju
 • 18. januar 2013.  – Obuka na temu “Planovi integriteta”,  organizaciji Uprave za kadrove;
 • 3. i 4. jul 2014. godine - Regionalni radni sastanak na temu: ”Osiguravanje finansijske autonomije parlamenata s ciljem adekvatnog ispunjavanja prava i obaveza  članova parlamenata;
 • 6. i 7. april 2015. godine -  učesnik i panelista na konferenciji: “Korišćenje upravnog prava u istragama i postupcima povodom službenih zloupotreba i korupcije”, u organizaciji Ambasade SAD u Podgorici, u saradnji sa Upravnim sudom i Centrom za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije;
 • 30 - 31. novembar 2015. godine - IX Nacionalna antikorupciska konferencija, u organizaciji NVO “MANS”;
 • 15. decembar 2015. godine - Konferencija „Protiv korupcije - za rast Crne Gore“, u organizaciji NVO “Institut Alternativa”;
 • 04. mart 2016. godine - Konferencija „Zaštita zviždača u teoriji i praksi” NVO “CRNVO”;
 • 29. maj 2017. godine - Konferencija na temu „Profesionalne i kredibilne institucije preduslov fer izbora“, u organizaciji NVO “Centar za demokratsku tranziciju”, uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije;
 • 2. oktobar 2017. godine – Okrugli sto na temu implementacije Poglavlja 23, u organizaciji NVO “MANS”;
 • 11. i 12. novembar 2018. godine – Radionica na temu izrade Metodlologije za izvještavanje o radu Agencije, u organizaciji Savjeta Evrope kroz projekat “Borba protiv ekonomskog kriminala – Horizontalni program SE i EU za Zapadni Balkan i Tursku”.

Kao vođa Delegacije Agencije za sprječavanje korupcije bila je učesnik brojnih događaja u inostranstvu, u cilju razmjene iskustava i uspostavljanja saradnje u oblasti prevencije korupcije:

 • Šesto zasijedanje Konferencije država članica Konvencije protiv korupcije (UNCAC). Tema: “Pregled implementacije Konvencije, i teme kao što su povraćaj imovine, prevencija korupcije i pružanje tehničke pomoći”, 2 - 6. novembar 2015. godine,  Sankt Peterburg, Ruska federacija.
 • Posjeta Nacionalnom savjetu Parlamenta, Računskom sudu, i Komsiji za sprječavanje korupcije Republike Slovenije. Tom prilikom bila je jedan od govornika na seminaru održanom u Državnom Savjetu Republike Slovenije, na temu „Izbori, demokratija i vladavina prava“, 19. – 21. Septembar 2016 - Reprublika Slovenija;
 • Posjeta Agenciji za borbu protiv korupcije Republike Italije – ANAC, 1.  i 2. mart 2018. godine, na temu “Upoznavanje sa nadležnostima i praksom postupanja ANAC-a”;
 • Posjeta Državnoj komisjiji za sprječavanje korucpije Republike Makedonije, tokom koje je potpisan Memorandum o saradnji sa Agencijom za sprječavanje korupcije, 9. i 10. oktobar 2017. godine;
 • Studijska posjeta institucijama u Beču i Ljubljani, u organizaciji Ambasade SAD u Podgorici, 11-17. februar 2018. godine
 • Posjeta Ministarstvu pravosuđa, Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa, Povjerenstvu za informiranje i Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske, Zagreb, 11 i 12. jun 2018. godine;
 • Šef Delegacije Crne Gore na Sedmom zasijedanju Skupštine članica Međunarodne akademije za borbu protiv korupcije, Beč, 27. i 28. Septembar 2018. godine;
 • Posjeta Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Bosne i Hercegovine, na temu razmjene iskustava i uspostavljanje saradnje sa ASK.