Agencija za sprječavanje korupcije

Služba za ljudske resurse i pravna pitanja

Luka Anđelić
 
Načelnik
Bulat Bulatović
 
Samostalni savjetnik II
Jelena Drobnjak
 
Samostalna savjetnica I
Svetlana Kragić
 
Samostalna referentkinja
Mihailo Mirović
 
Samostalni referent
Valentina Dobrović
 
Samostalna referentkinja
Milena Lekić
 
Samostalna referentkinja
Bojana Korać
 
Viša namještenica
Nevena Stevanović
 
Savjetnica III
Stevan Dragović
 
Viši namještenik/ca
Snežana Đuretić
 
Samostalni referentkinja
Ljubomir Raičević
 
Savjetnik III

Agencija za sprječavanje korupcije