Agencija za sprječavanje korupcije

Služba za ljudske resurse i pravna pitanja

Luka Anđelić
 
Načelnik
Bulat Bulatović
 
Samostalni savjetnik I
Jelena Drobnjak
 
Samostalna savjetnica I
Svetlana Kragić
 
Samostalna referentkinja
Mihailo Mirović
 
Samostalni referent
Valentina Dobrović
 
Samostalna referentkinja
Milena Lekić
 
Samostalna referentkinja
Bojana Korać
 
Viša namještenica
Stevan Dragović
 
Samostalni referent
Snežana Đuretić
 
Samostalni referentkinja
Ljubomir Raičević
 
Viši savjetnik III
Mladen Tomović
 
Samostalni savjetnik I
Upražnjeno
 
Samostalni referent

Agencija za sprječavanje korupcije