Agencija za sprječavanje korupcije

Odsjek za edukacije, istraživanja, kampanje i analitiku

Goran Durutović
 
Načelnik
Marija Savić
 
Samostalna savjetnica II
Svetozar Trebješanin
 
Samostalni savjetnik I
Upražnjeno
 
Samostalna savjetnica I
Ljiljana Jušković
 
Samostalna savjetnica III

Agencija za sprječavanje korupcije