ASK

O Agenciji za sprječavanje korupcije

Prezentacija Agencije

Nadležnosti Agencije

Agencija:

 • utvrđuje postojanje sukoba interesa u vršenju javne funkcije i preduzima mjere za
 • njegovo sprječavanje;
 • kontroliše ograničenja u vršenju javnih funkcija;
 • vrši kontrolu primanja poklona, sponzorstava i donacija;
 • vrši provjeru podataka iz Izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera;
 • daje mišljenje o postojanju ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije i daje preporuke za sprječavanje ugrožavanja javnog interesa i zaštitu zviždača;
 • prati donošenje i sprovođenje planova integriteta, daje preporuke za njihovo unaprjeđenje i vrši procjenu efikasnosti i efektivnosti planova integriteta u skladu sa ovim zakonom;
 • donosi akte iz nadležnosti Agencije u skladu sa zakonom;
 • daje inicijative za izmjenu i dopunu zakona, drugih propisa i opštih akata, radi otklanjanja mogućih rizika za nastanak korupcije ili njihovog usklađivanja sa međunarodnim standardima iz oblasti antikorupcije;
 • daje mišljenje na nacrte zakona i drugih propisa i opštih akata radi usklađivanja sa međunarodnim standardima iz oblasti antikorupcije;
 • pokreće i sprovodi postupak za utvrđivanje povrede odredaba ovog i drugih zakona kojima su utvrđene nadležnosti Agencije;
 • sarađuje sa nadležnim organima, visokoškolskim ustanovama i naučnim organizacijama i drugim subjektima u cilju realizacije aktivnosti u oblasti sprječavanja korupcije;
 • vodi evidencije i registre u skladu sa ovim zakonom;
 • izdaje prekršajni nalog i pokreće prekršajni i drugi postupak;
 • sprovodi edukativne, istraživačke i ostale preventivne antikorupcijske aktivnosti;
 • ostvaruje regionalnu i međunarodnu saradnju u preventivnoj borbi protiv korupcije;
 • vrši i drage poslove propisane zakonom.

Agencija vrši poslove nadzora nad sprovođenjem propisa kojim se uređuje lobiranje i sprovodi mjere kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, u skladu sa posebnim zakonom.

U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti Agencija može angažovati domaće i međunarodne stručnjake, odnosno institucije, organizacije i ustanove.

Organizaciona šema sa zaposlenima

Direktor Agencije
Sreten Radonjić Direktor Agencije
Ljubomir Raičević Savjetnik III
Savjet Agencije
Aleksandra Vojinović Sekretarka Savjeta Agencije
Sektor za sprječavanje sukoba interesa i kontrolu finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja
Savo Milašinović Pomoćnik direktora
Odsjek za sprječavanje sukoba interesa javnih funkcionera
Maja Karas Bošković Načelnica
Dušica Rečević Samostalna savjetnica I
Zoran Terzić Samostalni referent
Jelena Đurović Savjetnik III
Odsjek za sprovođenje mjera kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja
Dušan Drakić Načelnik
Marija Madžgalj Samostalna savjetnica I
Milosava Pedović Samostalna savjetnica I
Aleksandra Golubović Samostalna savjetnica III
Željko Vidaković Samostalni savjetnik/ca I
Upražnjeno Samostalna savjetnik/ca I
Odsjek za pokretanje prekršajnih postupaka i izdavanje prekršajnih naloga
Snežana Pešić Načelnica
Veljo Brajković Samostalni savjetnik III
Dragana Šuković Samostalna savjetnica II
Odsjek za provjeru prihoda i imovine javnih funkcionera i državnih službenika koji imaju propisanu obavezu podnošenja izvještaja o prihodima i imovini
Stefan Radunović Načelnik
Jovana Radović Samostalna savjetnica II
Milica Nikić Samostalna savjetnica I
Dijana Đukanović Samostalna savjetnica II
Sektor za prevenciju korupcije, integritet, lobiranje i primjenu međunarodnih standarda
Upražnjeno Pomoćnik/ca direktora
Odsjek za integritet i lobiranje
Mladen Tomović Načelnik
Stefan Dašić Samostalni savjetnik I
Marko Škerović Samostalni savjetnik I
Marita Tomas Tomović Samostalna savjetnica I
Gordana Đurašković Samostalna savjetnica I
Odsjek za prevenciju korupcije, praćenje propisa i davanje mišljenja na propise iz oblasti antikorupcije
Grozdana Laković Načelnica
Dalibor Šaban Samostalni savjetnik I
Boris Vukašinović Samostalni savjetnik II
Odsjek za postupanje po prijavama zviždača i zaštitu zviždača
Kristina Braletić Načelnica
Mirko Martić Samostalni savjetnik I
Nadija Hasanbegović Samostalna savjetnica II
Odsjek za edukacije, istraživanja, kampanje i analitiku
Goran Durutović Načelnik
Marija Savić Samostalna savjetnica II
Svetozar Trebješanin Samostalni savjetnik I
Upražnjeno Samostalna savjetnica I
Ljiljana Jušković Samostalna savjetnica III
Odjeljenje za međunarodnu saradnju i standarde
Marina Mićunović Načelnica
Mirela Bakalbašić Samostalna savjetnica I
Milena Kustudić Samostalna savjetnica I
Odjeljenje za Informacione tehnologije
Dušan Polović Načelnik
Srđan Damjanović Samostalni savjetnik II
Miloš Vujošević Samostalni savjetnik II
Služba za ljudske resurse i pravna pitanja
Luka Anđelić Načelnik
Bulat Bulatović Samostalni savjetnik II
Jelena Drobnjak Samostalna savjetnica I
Svetlana Kragić Samostalna referentkinja
Mihailo Mirović Samostalni referent
Valentina Dobrović Samostalna referentkinja
Milena Lekić Samostalna referentkinja
Bojana Korać Viša namještenica
Upražnjeno Savjetnik/ca III
Stevan Dragović Viši namještenik/ca
Upražnjeno Samostalni referent/kinja
Služba za finasijske poslove
Zorica Ćupić Načelnica
Ivan Batrićević Samostalni referent
Samra Spahić Samostalna savjetnica III
Upražnjeno Savjetnik/ca III