Agencija za sprječavanje korupcije

Održana radionica o izradi godišnjeg Akcionog plana za Komunikacionu strategiju Agencije

Radionica o izradi godišnjeg Akcionog plana za Komunikacionu strategiju ASK
20. jun 2017.

Radionica na temu „Izrada godišnjeg Akcionog plana za Komunikacionu strategiju Agencije za sprječavanje korupcije“ održana je 19. i 20. juna u Petrovcu. Radionica je organizovana u okviru Projekta Savjeta Evrope za borbu protiv ekonomskog kriminala u Crnoj Gori.

Predstavnici svih sektora Agencije sa ekspertima Savjeta Evrope su radili na kreiranju nacrta Akcionog plana 2017-2018 za sprovođenje Komunikacione strategije (2017-2019) Agencije za sprječavanje korupcije. Cilj pripreme Komunikacione strategije i Akcionog plana je podizanje nivoa javne svijesti u oblastima finansiranja političkih subjekata, sukoba interesa, prijave imovine, lobiranja i zaštite zviždača, te obavezama javnih funkcionera i obveznika Zakona o sprječavanju korupcije i drugih antikorupcijskih zakona, kao i pravima građana zagarantovanim tim zakonima.    

Projekat za borbu protiv ekonomskog kriminala u Crnoj Gori, čiji je jedan od korisnika i Agencija za sprječavanje korupcije, sprovodi Savjet Evrope u okviru Horizontalnog programa Evropske unije i Savjeta Evrope za Zapadni Balkan i Tursku.

Projekat je usmjeren, između ostalog, na jačanje institucionalnih kapaciteta za prevenciju korupcije, pa će kroz njega biti dodatno ojačani i kapaciteti Agencije za sprječavanje korupcije u sprovođenju ključnih nadležnosti u oblasti kontrole finansiranja političkih partija i izbornih kampanja, poštovanja propisa o prijavi imovine i sukobu interesa, zaštite zviždača i unapređenja etike i integriteta u javnom sektoru.

Novosti