Agencija za sprječavanje korupcije

Obuka o procjeni korupcijskih rizika za menadžere integriteta institucija u Crnoj Gori održana u Podgorici

19. oktobar 2017.

Agencija za sprječavanje korupcije u saradnji sa Regionalnom antikorupcijskom inicijativom (RAI), a uz podršku Austrijske razvojne agencije, održala je jednodnevnu obuku za lica koja obavljaju poslove koordinacije na sprovođenju mjera iz planova integriteta u crnogorskim institucijama, tzv. menadžere integriteta.

Treća od tri obuke pod nazivom „Izrada i sprovođenje planova integriteta u institucijama Crne Gore“ održana je u Podgorici, i okupila je preko 80 službenika organa vlasti iz centralne regije, i to iz opština Podgorica, Nikšić i Danilovgrad. 

Glavni cilj obuke je bio da se menadžerima integriteta na sveobuhvatan i participativan način približe svrha i značaj izrade i praćenja sprovođenja planova integriteta, uloga menadžera integriteta, te prezentuju praktična metodološka uputstva za efikasnu procjenu korupcijskih rizika u institucijama i blagovremno djelovanje na njih.  Na obuci je istaknuta važnost preporuke da organi vlasti pravovremeno pristupe procesu procjene efikasnosti i efektivnosti usvojenih planova integriteta na ujednačeni način, kako bi se osigurao visok stepen uspješne implementacije ovih aktivnosti u skladu sa Metodologijom za izradu i sprovođenje planova integriteta u organima vlasti u Crnoj Gori. 

Predstavnik Agencije, koordinator Sektora za prevenciju korupcije Mladen Tomović je u svom uvodnom govoru istakao da planovi integriteta imaju za cilj ne da riješe pojedinačne slučajeve korupcije, već da sinhronizovanim djelovanjem unutar institucija, uspostave mehanizme koji će spriječiti i otkloniti okolnosti za nastanak korupcije. „Upravo zato za Agenciju naročit značaj imaju obuke čiji su polaznici njeni ključni partneri u uspostavljanju  efikasnog modela prevencije na nivou pojedinačnih institucija“, naglasio je Tomović.

Predstavnik Agencije je dodao i da izgradnja integriteta institucija, pa i društva u cjelosti, u samoj svojoj suštini podrazumijeva sistemski pristup svih aktera odgovornih u tom procesu. „Kada govorimo o institucijama, onda to podrazumijeva neophodnu podršku menadžeru integriteta od strane menadžmenta i svih zaposlenih u procesu pravovremene identifikacije rizika i otklanjanju njihovog štetnog uticaja. Naš je ultimativni zadatak da pokušamo da stvorimo okruženje u kome će svaki zaposleni imati svijest o tome da je pravovremeno reagovanje na rizike sa kojima se suočavamo u svakodnevnom radu obaveza svih nas“, zaključio je Tomović. 

Ekspert RAI-a Dragana Krunić predstavila je najbolja međunarodna iskustva na polju izrade i sprovođenja plana integriteta, sa naročitim osvrtom na primjere Velike Britanije, Hong Konga i Holandije. “Najznačajniji faktor koji usporava unapređenje radnih procesa kao ključni faktor za eliminisanje rizika su tradicionalna pasivnost administracije i funkcionisanje po naslijeđenom modelu upravljanja koji je često prevaziđen”, istakla je Krunić.

Eksperti su polaznicima obuke predstavili i metodologiju kao i primjer upitnika za procjenu efektivnosti i efikasnosti planova integriteta.

Obuka je organizovana u okviru Regionalnog programa za jugoistočnu Evropu za jačanje kapaciteta antikorupcijskih tijela i građanskog društva u borbi protiv korupcije i pružanje doprinosa UNCAC monitoring procesu, a koji implementira Regionalna antikorupcijska inicijativa, uz podršku Austrijskog razvojne agencije. Treća jednodnevna obuka na temu “Izrada i sprovođenje planova integriteta u institucijama Crne Gore” biće održana u četvrtak 19. oktobra 2017. godine, sa početkom u 9h u hotelu “City” u Podgorici. 


Novosti