Agencija za sprječavanje korupcije

Obaveza sedmodnevnog izvještavanja o budžetskoj potrošnji i putnim nalozima

Agencija će vrštiti nadzor nad ispunjavanjem zakonske obaveze objavljivanja analitičkih kartica i putnih naloga od strane obveznika zakona
29. januar 2018.

Danom raspisivanja izbora za izbor Predsjednika Crne Gore 19. januara 2018. godine, počeli su da teku zakonski rokovi za realizaciju obaveza koje su propisane odredbama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

Agencija podsjeća da je 29. januar 2018. godine prvi sedmodnevni rok u kojem su obveznici zakona - sve budžetske potrošačke jedinice na državnom i lokalnom nivou, dužne da na svojoj internet stranici objavljuju analitičke kartice sa svih računa koje imaju u svom posjedu i dostavljaju ih nadležnom radnom tijelu Skupštine, od dana raspisivanja do dana održavanja izbora i mjesec nakon održavanja izbora.

Agencija takođe podsjeća je 29. januar 2018. godine prvi sedmodnevni rok u kojem su obveznici zakona - svi državni organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave, organi lokalne uprave, javna preduzeća, javne ustanove, državni fondovi i privredna društva čiji je osnivač i/ili većinski ili djelimični vlasnik država ili jedinica lokalne samouprave, dužni da na svojoj internet stranici objavljuju sedmodnevno sve izdate putne naloge za upravljanje službenim vozilima, od dana raspisivanja do dana održavanja izbora.

Agencija će vrštiti nadzor nad ispunjavanjem zakonske obaveze objavljivanja analitičkih kartica i putnih naloga od strane obveznika zakona, u cilju obezbjeđenja i unaprjeđenja transparentnosti upotrebe državnih sredstava u toku izborne kampanje. Agencija će izvršiti i kontrolu navedenih izvještaja u okviru ovlašćenja koja su definisana Zakonom o finansiranju političkih subjekata izbornih kampanja i o rezultatima sprovedene kontrole blagovremeno informisati javnost, u skladu sa zakonom.    Novosti