Agencija za sprječavanje korupcije

Objavljeni podaci o sprovođenju nadzora nad realizacijom obaveza iz ZFSPIK – a

6. oktobar 2017.

Agencija za sprječavanje korupcije vrši nadzor nad primjenom odredbi Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, posebno onih koje se odnose na ograničenje upotrebe državnih sredstava, transparentnost socijalnih davanja, transparentnost budžetskih rashoda, korišćenje službenih automobila i ograničenje zapošljavanja, odnosno zabranu angažovanja zaposlenih lica u izbornoj kampanji.

Izborna kampanja obuhvata period od raspisivanja do održavanja izbora, odnosno u slučaju izbora za odbornike za Skupštine opština Mojkovac i Petnjica i Skupštine Prijestonice Cetinje u periodu 26. septembar- 26. novembar i Skupštine opštine Tuzi, opštine u okviru Glavnog grada u periodu 7. septembar – 26. novembar.   

S tim u vezi, u cilju bolje preglednosti ispunjavanja obaveza organa vlasti u izbornoj kampanji, odnosno bolje transparentnosti upotrebe javnih resursa u izbornoj kampanji, Agencija kontinuirano objavljuje sve informacije koje se odnose na sprovođenje Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, a između ostalog i detaljan tabelarni prikaz ispunjavanja odredbi Zakona koje se odnose na transparentnost budžetske potrošnje, socijalna davanja, upotrebu službenih vozila i zapošljavanje u organima vlasti, odnosno izvještajne obaveze političkih subjekata. 

Ukupno 42 budžetskih potrošačkih jedinica su u obavezi da sedmodnevno, odnosno svake srijede, objavljuju analitičke kartice sa svih računa koje imaju u svom posjedu u cilju praćenja budžetske potrošnje. U periodu od 7. septembra do 4. oktobra su ovu zakonsku obavezu ispunili svi obveznici, odnosno objavljeno je 19 analitičkih kartica, s obzirom da Opštine u svojoj analitičkoj kartici objavljuju potrošnju za sve svoje budžetske jedinice.  

Transparentnost socijalnih davanja se obezbjeđuje kroz petnaestodnevno izvještavanje Ministarstva rada i socijalnog staranja i opština u kojima se održavaju izbori.

Tako je na teritoriji Opštine Tuzi, opštine u okviru Glavnog grada, u periodu od 7 – 27. septembra, po izvještaju Ministarstva, isplaćeno socijalnih davanja ukupno 106.629,88€ (nije bilo jednokratnih socijalnih pomoći za Opštinu Tuzi), odnosno 150 € po izvještaju Opštine. U toku je drugi petnaestodnevni izvještajni period za Ministarstvo i opštine, u kojem su osim opštine Tuzi,  opštine u okviru Glavnog grada, obuhvaćene i opštine Mojkovac, Cetinje i Petnjica.

Transparentnost upotrebe budžetske rezerve i budžetskih rashoda je obezbijeđena kroz petnaestodnevne izvještaje Ministarstva finansija i opština u kojima se održavaju izbori. Tako je u periodu od 7 – 27. septembra iz budžetske rezerve isplaćeno ukupno 756.924,34€ zasve korisnike Budžeta Crne Gore, dok Opština Tuzi opština u okviru Glavnog grada nema budžetsku rezervu i lokalni trezor pa samim tim nema potrošnju po ovim osnovama. Drugi petnaestodnevni izvještajni period za Ministarstvo i opštine je u toku.

Kada je u pitanju transparentnost upotrebe službenih automobila u toku izborne kampanje, obavezu izvještavanja, odnosno sedmodnevnog objavljivanja izdatih putnih naloga, ima 63 organa vlasti na teritorijama opština Mojkovca, Petnjice, prijestonice Cetinje i Opštine Tuzi opštine u okviru Glavnog grada. Tako je u periodu 7. septembar - 4. oktobar objavljeno i dostavljeno ukupno 126 putnih naloga. Takođe, sprovedenom kontrolom, do 4. oktobra, utvrđeno je da 23 obveznika ne posjeduje službeni automobil.

U prethodnom periodu dostavljeno je i kontrolisano deset zapošljavanja koja su izvršena na teritoriji Opštine Tuzi opštine u okviru Glavnog grada i Mojkovac, odnosno Prijestonice Cetinje. Sva zapošljavanja su na određeno vrijeme. Agencija je izvršila provjeru cjelokupne prateće dokumentacije i u konkretnim slučajevim utvrdila da su u skladu sa odredbama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

Kada su u pitanju politički subjekti u navedenom periodu dostavljeno je od strane pet političkih subjektata obavještenje o otvorenom žiro računu i odgovornom licu za namjensko trošenje sredstava. Tako su Demokratska partija socijalista, Socijaldemokrate i Socijaldemokratska partija otvorili za sve izbore pojedinačne račune, Demokratska Crna Gora je otvorila jedan žiro račun za sve izbore, dok je Demokratska unija Albanaca otvorila žiro račun samo za izbore u Opštini Tuzi opštini u okviru Glavnog grada.

Ovom prilikom Agencija obavještava političke subjekte da je potrebno da otvore žiro račun i odrede odgovorno lice za izbornu kampanju i o tome obavijeste Agenciju, imajući u vidu da se prikupljanje sredstava i sva plaćanja troškova izborne kampanje vrše sa tih računa.  Kako medijsko oglašavanje ili aktivnosti na terenu predstavljaju faktički početak izborne kampanje političkog subjekta, ove aktivnosti moraju da budu propraćene otvaranjem posebnog žiro računa, da bi Agencija bila u prilici da vrši kontrolu finansiranja izborne kampanje.

Agencija vrši kontrolu dostavljene dokumentacije, a takođe će izvršiti terensku kontrolu i direktan uvid u dokumentaciju organa vlasti i političkih subjekata i postupati po podnijetim prigovorima.  U slučajevima utvrđenih nepravilnosti pokrenuće prekršajne postupke i preduzeti druge mjere iz svoje nadležnosti.