Agencija za sprječavanje korupcije

Službenici Agencije u kontroli u Nikšiću

4. februar 2021.

Agencija za sprječavanje korupcije donijela je Plan kontrole i nadzora izborne kampanje za izbore koji će 14. marta biti održani u Nikšiću i u skladu sa kojim vrši kontrolu i prati poštovanje zakonskih odredbi tokom kampanje. Posebnu pažnju Agencija posvećuje upotrebi javnih resursa u kampanji, odnosno poštovanju propisanih zabrana i ograničenja kada su u pitanju zapošljavanja, trošenje budžeta, socijalna i druga davanja.

Prošla su četiri sedmodnevna izvještajna perioda u kojima su organi vlasti, obveznici zakona, izvještavali Agenciju o upotrebi javnih resursa u kampanji, odnosno dostavljali Agenciji izvještaje sa svojih računa, izvode iz državnog trezora i analitičke kartice o potrošnji budžetske rezerve, podatke o raspodjeli socijalnih davanja, odluke o zapošljavanju i druge dokumente i izvještaje. Svi podaci i izvještaji dostupni su na internet stranici Agencije i obveznika Zakona. Ti izvještaji se redovno kontrolišu i analiziraju od strane ovlašćenih službenika Agencije.

U skladu sa redovnim aktivnostima ovlašćeni službenici Agencije danas borave u Opštini Nikšić gdje vrše nadzor i kontrolu socijalnih davanja koja su prijavljena Agenciji u ranijem periodu, odnosno kontrolu cjelokupne prateće dokumentacije na osnovu koje su izvršene isplate socijalnih pomoći i materijalnih davanja sa tekuće budžetske rezerve i transfera jednokratne novčane pomoći u periodu od 5. januara 2021. do danas.

Agencija će u najkraćem roku izvršiti kontrolu cjelokupne navedene dokumentacije i o ishodu te kontrole obavijestiti javnost.

Novosti