Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 36. sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

29. oktobar 2020.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Savjet ASK je na današnjoj sjednici, razmatrao Treći kvartalni izvještaj o sprovođenju Plana rada ASK za 2020. godinu. Konststovano je su u III kvartalnom periodu realizovane su sve aktivnosti predviđene Planom rada Agencije za 2020. godinu.

Inicirano je preduzimanje daljih aktivnosti na jačanju transparentnosti rada i promocije postignutih rezultata Agencije.

U domenu sprječavanja sukoba interesa i poštovanja ograničenja u vršenju javnih funkcija, na osnovu mišljenja i odluka Agencije, podnijeto je 7 ostavki na javne funkcije od strane 6 javnih funkcionera. Osim toga, nakon pokretanja upravnog postupka pred Agencijom, 4 javna funkcionera podnijela su ostavke na dužnosti u privrednim društvima, odnosno izvršila prenos upravljačkih prava.

Od početka godine do kraja izvještajnog perioda dostavljeno je ukupno 7.136 izvještaja o prihodima i imovini, od čega su 5.569 izvještaja dostavili javni funkcioneri, 1.472 državni službenici, a 95 notari i javni izvršitelji.

Po pitanju provjere tačnosti i potpunosti izvještaja o prihodima imovini, u izvještajnom periodu u obradi su bila 572 izvještaja. Započeta je i dodatna provjera, koja se odnosi na 20 funkcionera odabranih u skladu sa vulnerabilnošću subjekta/funkcije na korupciju.

Od ukupno dostavljenih 26.815 izvještaja obveznika ZFPSiIK u toku izborne kampanje za izbore održane 30. avgusta, Agencija je zaključno sa 30. septembrom izvršila kontrolu gotovo svih izvještaja i u 3,4% uočila nepravilnosti i uputila upozorenja. Takođe, izvršeno je 4.766 kontrola poštovanja zabrana i ograničenja u toku izborne kampanje.

U izvještajnom periodu podnijete su 24 prijave zviždača, od čega devet anonimno. U radu pred Agencijom bila su ukupno 33 postupka po prijavama (uključujući postupke iz prethodne godine), kao i jedan postupak po službenoj dužnosti koji je u III kvartalu pokrenut na osnovu sopstvenih saznanja, i koji je u toku. Od toga, okončano je 10 postupaka po prijavama zviždača u kojima nije utvrđeno ugrožavanje javnog interesa. Nije bilo podnijetih zahtjeva za zaštitu zviždača, a u toku su postupci po tri zahtjeva iz prethodnog perioda.

U oblasti integriteta, u III kvartalu ukupno 539 organa je u podnijelo revidirane planove integriteta, dok je od 1. januara 2016. godine 706 organa vlasti dostavilo plan integriteta, čime je 97,4% organa vlasti ispunilo obavezu usvajanja plana integriteta Agenciji je u izvještajnom periodu dostavljeno ukupno 13 izvještaja o sprovođenju plana integriteta, a od početka 2020. godine dostavljena su ukupno 674 takva izvještaja (98%).

U III kvartalu 2020. Agencija je nadležnim sudovima za prekršaje podnijela ukupno 112 zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka zbog kršenja odredaba ZSK i ZFPSiIK. Okončano je ukupno 119 postupaka (uključujući i one po zahtjevima iz prethodnih godina), od čega su u 78,1% izrečene sankcije. Ukupan iznos novčanih kazni je 17.565€.

Razmatrajući Izvještaj Evropske komisije o napretku Crne Gore za 2020. godinu, Savjet ASK je uvažio ocjene koji se odnosi na ASK, i inicirao ulaganje dodatnih napora kako bi se u potpunosti ispunile sve preporuke iz navedenog dokumenta.

Savjet ASK će sa punom pažnjom pratiti aktivnosti koje Agencija preduzima u cilju ispunjavanja datih preporuka i o tome redovno informisati javnost.

Novosti