Agencija za sprječavanje korupcije

Sastanak sa NVO Institut alternativa

16. oktobar 2020.

Uvažavajući neophodnost jačanja i konkretizovanja odnosa sa civilnim sektorom, direktorica Agencije za sprječavanje korupcije Jelena Perović sa saradnicima, održala je 14. oktobra online sastanak sa predstavnicima NVO Institut alternativa Stevom Mukom i Anom Đurnić.

Bio je to još jedan u nizu sastanaka sa nevladinim organizacijama, koje je direktorica Agencije održala tokom prethodnih sedmica, u cilju stvaranja ambijenta uzajamnog povjerenja, otvorene razmjene mišljenja, znanja i prakse.

Jedna od tema sastanka bio je legislativni okvir u oblasti antikorupcije i mogućnosti za njegovo unaprjeđenje, uz zajednički stav da ima prostora da Agencija potpunije koristi postojeća zakonska ovlašćenja i nadležnosti.

Predstavnici Instituta alternativa su upoznali direktoricu Agencije sa svojim iskustvima u pokretanju predmeta pred ovim organom i očekivanjima za nepristrasnim i efikasnim odlučivanjem. Osim toga, iznijeli su sugestije za razvijanje i poboljšanje prakse Agencije na planu kontrole imovinskih kartona, analize usaglašenosti propisa o sukobu interesa sa Zakonom o sprječavanju korupcije, te proaktivnim djelovanjem pri objavljivanju mišljenja u vezi sa sukobom interesa i ograničenjima u vršenju javnih funkcija.

Sagovornici su se saglasili da je napravljen važan korak u jačanju međusobnog razumijevanja i saradnje, i da se na tome neće stati.

Direktorica Perović je još jednom potvrdila čvrsto opredjeljenje ka transparentnosti Agencije i njenoj otvorenosti prema inicijativama koje osnažuju ovu instituciju i mehanizme borbe protiv korupcije, najavljujući nove sastanke sa predstavnicima nevladinog sektora.

Novosti