Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje

Prekršajni postupci protiv tri politička subjekta
8. oktobar 2020.

Agencija za sprječavanje korupcije pokrenula je prekršajne postupke protiv tri politička subjekta koji nijesu ovom organu u zakonom propisanom roku dostavili Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava iz javnih i privatnih izvora za izbornu kampanju za izbore održane 30. avgusta.

Naime, politički subjekti bili su obavezni da u roku od 30 dana od dana održavanja izbora, sačine i Agenciji dostave pomenute Izvještaje. Nakon sprovedenog postupka nadzora, Agencija je utvrdila da su 33 politička subjekta ispunila tu zakonsku obavezu, dok tri subjekta nijesu dostavili Izvještaj, a to su:

  • “Grupa birača Nova Budva”, izbori za odbornike SO Budva;
  • “Hrvatska reformska stranka”, izbori za poslanike u Skupštini CG;
  • “Koalicija Za budućnost Budve - Marko Bato Carević”, izbori za odbornike SO Budva.

Tabelarni prikaz ispunjavanja obaveze dostavljanja Izvještaja možete naći ovdje.

Agencija je iskontrolisala i na svojoj internet stranici u zakonom propisanom roku objavila sve dostavljene Izvještaje.

Novosti