Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 34. sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

14. septembar 2020.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Na danas održanoj sjednici, Savjet ASK je usvojio Nacrt budžeta Agencije za sprječavanje korupcije za 2021. godinu, u iznosu od 2.094.002,00 eura. Dokument je izrađen u skladu sa Smjernicama makroekonomske i fiskalne politike za period 2020 - 2023. godine.

U postupku planiranja i utvrđivanja sredstava potrebnih za rad za narednu godinu, Agencija se rukovodila planiranim razvojem, smjernicama za dalje institucionalno i kadrovsko jačanje Agencije, i činjenicom da je za narednu godinu planirano održavanje izbora za odbornike u nekoliko lokalnih samouprava u Crnoj Gori.

Članom 95 Zakona o sprječavanju korupcije popisano je da odobrena sredstva za funkcionisanje i rad Agencije ne mogu biti manja od 0,2% tekućeg budžeta Crne Gore.

Novosti