Agencija za sprječavanje korupcije

Sastanak Radne grupe za praćenje izborne kampanje

26. avgust 2020.

Na sastanku Radne grupe za praćenje izborne kampanje za predstojeće parlamentarne i lokalne izbore u pet opština, koji je održan 26. avgusta, predstavljene su konkretne aktivnosti koje je Agencija sprovela u oblasti kontrole i transparentnosti izbornog procesa, a razmijenjena su i iskustva predstavnika Agencije i NVO u cilju sprovođenja efikasnije kontrole i prevazilaženja potencijalnih izazova.

Sastanku su prisustvovali, osim službenika Agencije, predstavnici NVO Centar za demokratsku tranziciju -CDT i NVO Centar za monitoring i istraživanje - CEMI.

Načelnik Odsjeka za kontrolu finansiranja u Agenciji Dušan Drakić predstavio je nalaze sprovedene terenske kontrole JP Nacionalni parkovi Crne Gore, koja je izvršena 24. avgusta. Zapisnik o izvršenoj kontroli objavljen je na internet stranici Agencije, u sekciji „Parlamentarni i lokalni izbori 2020“, u dijelu ”Zapisnici“.

Nakon sprovedenih parlamentarnih i lokalnih izbora u pet opština, predstavnici Agencije pripremiće Izvještaj o sprovedenom nadzoru u toku izborne kampanje, i to u zakonskom roku od 60 dana od dana proglašenja konačnih rezultata izbora.

Zaključeno je da sastanci Radne grupe ostaju otvoreni za sve nevladine organizacije zainteresovane za kontrolu izbornog procesa, a sljedeći sastanak biće održan u periodu od 31 avgusta. do 4. septembra.

Novosti